At få sit barn anbragt kan give anledning til megen bekymring og mange spørgsmål.

Her forsøger vi at besvare nogle af de spørgsmål, som I måske kunne have. Hvordan er den første tid på institutionen? Hvornår må vi ringe, og hvordan er besøgstiderne? Hvordan bliver vi inddraget i, hvad der skal ske videre?

Hvordan kan vi klage, hvis der er noget, vi eller vores barn er utilfredse med? Og kan vores barn blive flyttet tættere på os, mens han/hun er anbragt på en sikret institution?

Men først og fremmest ønsker vi at fortælle jer, at vi passer godt på jeres barn.

At blive anbragt – især på de sikrede afdelinger – kan være sidste fase i en kaotisk tid, hvor i og jeres barn har levet med utryghed, angst og rod.

Vi giver dem sund mad, regelmæssig søvn og faste, beskyttende rammer med skole og fællesaktiviteter stort set fra starten.

De får også masser af omsorg og tæt kontakt med voksne, der vil dem det godt.

Vores ambition er, at få de unge ind i positive forløb ved at vise dem, at vi kan rumme dem, ved at motivere dem, belønne dem, når de laver noget godt, og være i konstant dialog med dem.

Samarbejdet med jer er i den sammenhæng meget vigtigt.

Vi har nul-tolerance overfor misbrug af enhver art.

Læs videre under den afdeling, jeres barn er tilknyttet. Andre steder på hjemmesiden kan I se mere om hverdagen på de tre institutioner og om de måder, vi arbejder med de unge på.

Hvis der er noget, I ikke finder på hjemmesiden, så må I endelig ringe. Eller I kan spørge, første gang vi ses.

Læs også, hvordan Ulla har oplevet at have sit barn i et positivt og sammenhængende forløb hos os til højre på denne side.

Venlig hilsen
Medarbejderne på behandlingsinstitutionerne Grenen, Koglen og MultifunC

Afdelingerne

Vores tre behandlingsinstitutioner dækker over otte afdelinger.

Grenen i Glesborg: Toppen, Roden, Stammen og Kernehuset
Grenen i Dalstrup: Kronen, Nord og Syd
Koglen: Granhuset og Lærkehuset
Behandlingsinstitutionen MultifunC

Interview med Ulla om hendes søn

Ulla vil gerne fortælle andre forældre, hvordan hun har oplevet at have sin søn Jon først på en sikret afdeling og senere på en åben afdeling i Glesborg.

"Jon skal være et sted, hvor der er mange voksne, og hvor de har samme opfattelse af, hvad et godt voksenliv er, som jeg har", siger Ulla.