Velkommen til Nord og Kronen

Nord og Kronen er Grenens to sikrede afdelinger med plads til fem unge hver. Vi har til huse i en ældre ejendom med flere etager. Her er vi omgivet af grønne omgivelser som sikrer en flot udsigt, tryghed og ro. Sikkerheden prioriteres højt, og derfor er ejendommen skærmet ved hjælp af gennemsigtigt plexiglas der give et varmt lysindfald. Uvedkommende kan ikke komme ind, og de unge kan i udgangspunktet ikke komme ud.

De unge er hos os af forskellige årsager. Dette kan skyldes en anbringelse af kommunen til pædagogisk/psykologisk observation, surrogatvaretægtsfængsling, eller på grund af en ungdomssanktion.

Den første tid

Når en ung kommer på Nord eller Kronen som led i en varetægtsfængsling, har politiet en række opgaver. Det er politiet, der orienterer jer forældre om, hvor de kører den unge hen. Det er politiet, der kører ham eller hende ud til os og politiet, der foretager en kropsvisitation, så der ikke kommer våben eller narkotika ind på afdelingen.

Først derefter overlades dit barn til os. Herfra er forløbet ens, uanset hvilken årsag, der er til anbringelsen – og uanset om han eller hun kommer til at bo på Kronen eller Nord.

Den unge får udleveret en tøjpakke imens eget tøj vaskes. Derefter sætter vi os ned og snakker sammen. Vi gennemgår det lovgrundlag dit barn er anbragt på, vi får egen forklaring på, hvorfor han/hun er kommet til os. Vi gennemgår vores interne informationer og viser hvilket værelse han/hun skal bo på.

De første 7-14 dage kaldes et indslusningsforløb. I denne periode er den nyankommne kun sammen med de voksne. Her arbejder vi på, at skabe en god relation, give den unge ro og forudsigelighed. Her taler vi om hans/hendes situation, om hverdagen på afdelingen og andre ting der gør at vi lærer hinanden at kende. En socialrådgiver fra Grenen gennemgår mere grundigt årsagen til anbringelse – både lovgrundlaget og klagemuligheder.

Gradvist præsenteres den unge for de andre anbragte på afdelingen, skolen samt værkstederne. De unge er aldrig alene sammen med andre unge – der er altid voksne tæt på.

I kan som forældre forvente at blive indkaldt til et indskrivningsmøde inden for de første tre uger. Det er kommunen, der indkalder jer, og mødet foregår hos os. På mødet deltager hjemmekommunens sagsbehandler med afdelingslederen, en socialrådgiver, en pædagog og jeres barn.

På mødet får I en status på, hvordan det går. Afdelingslederen fortæller hvordan afdelingen fungerer, og kommunen fortæller, hvad der foreløbigt er planen for den unge.

Mens den unge er hos os, kan I blive indkaldt til et statusmøde – hvis der fx er lavet en psykologisk rapport på jeres barn, eller kommunen har nogle justeringer af planerne for ham eller hende. Der vil som regel også blive holdt et udskrivningsmøde.

Personalet fra afdelingen vil regelmæssigt ringe til jer og give en opdatering om hvordan det går med dit barn.

Forældresamarbejdet

Vores erfaring er, at de unge får mest ud af at være hos os, når samarbejdet mellem afdelingen og forældrene fungerer godt. Altså når den unge får en følelse af, at alle vi voksne taler det samme sprog og er enige om, hvordan vi håndterer de situationer, der opstår.

Det er svært for den unge at stole på, hvad de ansatte siger, hvis hans eller hendes forældre trækker i en anden retning – og omvendt.

Derfor håber vi, at I forældre vil bruge os så meget som muligt og give os mulighed for at forklare, hvorfor vi gør, som vi gør. Under ”Kontakt” finder I en række telefonnumre på os. I kan også altid ringe til:

Afdelingsleder på Nord er Jens Dam Christensen, 7847 9070

Afdelingsleder på Kronen er Maida Bijedic, 7847 9090

Ringetider

Det er altid den unge, der ringer til jer. I har ikke mulighed for at ringe til den unge. Hver ung har 20 minutters ringetid på hverdage og 30 minutter i weekender og på helligdage. Ringetiderne er efter kl 17.00 på hverdagene og efter morgenmad i weekenderne.

Besøgstider

Normalt kan de unge have et besøg pr. dag af max. tre personer ad gangen. Besøg finder sted i besøgslokalet på afdelingen. Besøg aftales altid i forvejen med afdelingen hvor jeres barn bor. Besøget godkendes altid af afdelingslederen.

Brev- og besøgskontrol

Brev- og besøgskontrol er bestemt af politiet, mens vi alene efterlever kontrollen. Ved besøgskontrol skal besøg bestilles gennem politiet i den retskreds, den unge er anholdt i. Politiet koordinerer besøget med os. Besøg er en halv til en hel time ugentligt.

Ved brevkontrol sendes brevet til politiet i en kuvert, hvori I lægger en anden kuvert med frimærke på. Brevet sendes til den politikreds, den unge er anholdt i.

Øvrig kontakt

Forældre kan altid ringe til personalet og høre, hvordan den unge har det. I ringer til afdelingernes hovednummer og spørger efter den afdeling, hvor den unge bor. Vi værner om de unges privatliv, og har tavshedspligt derfor er der kun nærmeste familie som kan få oplysninger om den unge.