Ja og nej. Forældre kan ikke klage over, hvis jeres barn af retten har fået en dom – det kan kun jeres barn.

Men I er part i sagen i alle de afgørelser, som kommunen træffer - både selve anbringelsen, valg af anbringelsessted og en række andre afgørelser.

Derfor kan I ligesom jeres barn klage over de kommunale afgørelser.

Vi har lavet en grundig gennemgang af de unges klagemuligheder, som I forældre også kan bruge. Den finder I her

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at henvende jer til socialrådgiveren på den institution, jeres barn er anbragt.