Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) har siden august 2020 været VISO-leverandør for Socialstyrelsen.

Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på børn- og ungeområdet vedrørende

  • Socialt udsatte børn og unge.

VISO-opgaverne er forankret i Psykologafdelingen, og DOK har 11 VISO-specialister, som yder udredning og rådgivning i VISO-sagerne.

Et VISO-forløb varer oftest fra få måneder til maksimalt 8 måneder.

Vores 9 VISO-specialister har forskellige faglige baggrunde og kompetencer, og foruden psykologer har vi tilknyttet skolekonsulent, socialrådgiver og pædagog.

Som leverandører har vi en højt specialiseret viden om og stor erfaring med denne målgruppe.

Vi tilbyder specialiserede og skræddersyede udredninger og rådgivningsforløb til fagfolk, borgere og pårørende inden for de aftalte rammer på området.

Fagfolk kan fx være medarbejdere på et bosted, socialrådgivere på myndighedsniveau eller forældre.

Hvad er VISO?

VISOs udredningsforløb

VISOs rådgivningsforløb

Viden til gavn

Lovgivningen, hvor VISO beskrives