Vores målgrupper er: 

 

  • Børn og unge, der har begået kriminalitet eller er i risiko for at komme ud i kriminalitet
  • Børn og unge med andre adfærdsmæssige udfordringer, herunder misbrugsproblematikker og selvskadende adfærd
  • Børn og unge med dyssociale forstyrrelser og forskellige former for psykiske lidelser som for eksempel ADHD, ADD, OCD eller personlighedsforstyrrelser
  • Børn og unge, der har behov for pædagogisk/psykologisk observation og/eller psykiatrisk udredning
  • De børn og unge, vi tager vare på, har altid flere af disse vanskeligheder samtidig. 

Alder

Vi modtager børn og unge fra hele landet.

Vi modtager børn og unge fra 12 til 18 år (på MultifunC dog 10 til det fyldte 18. år). Vi har mulighed for efterværn til og med 22 år.

Særligt for MultifunC Midtjylland

Unge i behandling på MultifunC har som udgangspunkt de samme vanskeligheder som beskrevet ovenfor.

De har en utilpasset adfærd så som: konflikter med forældre, kriminalitet, problemer i skolen, fritiden, socialt samvær med andre, misbrug m.m. 

Desuden er der tre forudsætninger, der skal være opfyldt, for at en ung tilhører MultifunC’s målgruppe.

  • Der skal forinden anbringelsen foretages en screening med testen YLS/CMI. Screeningen afdækker graden af risiko for, at den unge fortsætter sin negative udvikling ind i voksenlivet

 

  • Der skal foretages en realistisk, faglig vurdering af, at både den unge og forældrene med den rette behandling gennemløber en så stor forandring, at det er muligt at bringe den unge tilbage til forældrene igen eller i en mindre indgribende foranstaltning som en plejefamilie eller lignende

 

  • Den fremtidige omsorgsbase skal afklares så tidligt i forløbet, da det skaber rammen for den opfølgende familiebehandling. MultifunC er den intensive opstart på en forandringsproces for både den unge og forældrene.