Vores målgrupper er:

  • Børn og unge, som har begået kriminalitet eller er i risiko for at komme ud i kriminalitet
  • Børn og unge med andre adfærdsmæssige udfordringer, herunder misbrugsproblematikker og selvskadende adfærd
  • Børn og unge med dyssociale forstyrrelser og forskellige former for psykiske lidelser som for eksempel ADHD, ADD, OCD eller personlighedsforstyrrelser
  • Børn og unge, der har behov for pædagogisk/psykologisk observation/undersøgelse og/eller psykiatrisk udredning

Alder

Vi modtager børn og unge fra 12 til 18 år. Vi har mulighed for efterværn til og med 22 år.

På MultifunC er målgruppen 12 til 17 år.

Særligt for MultifunC 

Unge i behandling på MultifunC har som udgangspunkt de samme vanskeligheder som beskrevet ovenfor. De har en utilpasset adfærd såsom konflikter med forældre, kriminalitet, problemer i skolen, fritiden, socialt samvær med andre, misbrug m.m..

Desuden er der tre forudsætninger, der skal være opfyldt, for at en ung tilhører MultifunCs målgruppe:

  • Der skal foretages en realistisk, faglig vurdering af, at både den unge og forældrene med den rette behandling gennemløber en så stor forandring, at det er muligt at bringe den unge tilbage til forældrene igen eller i en mindre indgribende foranstaltning som en plejefamilie eller lignende.
  • Den fremtidige omsorgsbase skal afklares så tidligt i forløbet, da det skaber rammen for den opfølgende familiebehandling. MultifunC er den intensive opstart på en forandringsproces for både den unge og forældrene.
  • Der skal forinden anbringelsen foretages en risikovurdering med YLS/CMI 2.0. Screeningen afdækker graden af risiko for, at den unge fortsætter sin negative udvikling ind i voksenlivet.