Fælles omstilling: 7847 9100

Mail: DOK@social.rm.dk

Pressekontakt: 5162 5719

Visitatortelefon:

Til sikrede afdelinger og særligt sikret afdeling.

Kontakt: 7847 9111

Til åbne og delvis lukkede afdelinger

Grenen Glesborg:

Kontakt: 2947 3630

MultifunC:

Kontakt: 5130 5875