Behandlingsinstitutionerne Grenen, Koglen og MultifunC

Fælles omstilling: 7847 9100

 

Pressekontakt: 2229 6172

 

Visitatortelefon

ved akut anbringelse af ung på Koglen og Grenen:
7847 9111

Ved forespørgsel om anbringelse af ung på MultifunC Midtjylland:
5162 5719