OBS!

Som en konsekvens af CoVid-19 er medarbejdere fra socialfaglig stab, psykologer og fællesadministrationen sendt hjem.

Ved kontakt kan nedenstående telefonnumre benyttes i tidsrummet 09:00-13:00 resten af marts måned 2020

 

Koglen      7847 8800

Grenen      7847 9100

MultifunC  7847 3800

 

Pressekontakt: 2229 6172

Visitatortelefon

 

ved akut anbringelse af ung på Koglen og Grenen:
7847 9111

Ved forespørgsel om anbringelse af ung på MultifunC Midtjylland:
3046 3758