Behandlingsinstitutionerne Grenen-Dalstrup, Grenen-Glesborg, Koglen og MultifunC

 

Fælles omstilling: 7847 9100

 

Mail: DOK@social.rm.dk

Pressekontakt: 5162 5719

 

Visitatortelefon

Til sikrede og særligt sikrede afdelinger.

Kontakt: 7847 9111

 

Ved forespørgsel om anbringelse af ung til delvis lukket anbringelse:

 

MultifunC:

Kontakt: 5130 5875

Mail: Multifunc@social.rm.dk

 

Grenen Glesborg:

Kontakt: 2947 3630

Mail: DOK@social.rm.dk