Behandlingsinstitutionerne Grenen, Koglen og MultifunC

 

Fælles omstilling: 7847 9100

 

Pressekontakt: 2229 6172

 

Visitatortelefon

Til sikrede og særligt sikret afdeling.
7847 9111

 

Ved forespørgsel om anbringelse af ung til delvist lukket anbringelse:

 

MultifunC Midtjylland:
5130 5875

 

Grenen Glesborg:

2428 8707