I DOK tilbydes der forskellige typer behandling. Vores primære behandlingskomponenter er misbrugsbehandling, motiverende interviews (MI) og Aggression Replacement Training (ART)

Derudover tilbydes der også NADA-behandling, massage samt andre sansestimulerende aktiviteter.

I 2021-2022 er der iværksat et satspuljestøtteprojekt ved navn  Sov Godt,  der har fokus på de unges søvnvaner og søvnunderstøttende initiativer til bedre søvn. og optimering af disse.