Specialområde DOK består af tre separate institutioner, der hver har deres fokus og spidskompetencer i arbejdet med de unge.

Grenen

Grenen Glesborg med 13 pladser, består af to åbne afdelinger, Roden og Toppen samt Projektafdelingen med §107 pladser.

Grenen Dalstrup har to sikrede afdelinger, Nord og Kronen har ti pladser og den særligt sikrede afdeling, Syd med plads til i alt fem unge.

Læs mere om Grenen

Få et indblik i livet på Grenen i Glesborg i denne film

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

MultifunC Midtjylland

MultifunC er en delvis lukket døgninstitution med plads til otte unge. På MultifunC arbejder vi ud fra en helt særlig, anerkendende behandlingsform, som er udviklet i Norge. Vi holder til i Viby syd for Aarhus.

Vi arbejder i et kort og intensivt forløb med både den unge og deres forældre med henblik på, at den unge skal hjem at bo igen. Mens de unge er hos os, er det centralt for forløbet, at de samtidigt er ude i skole, arbejde eller praktik i det omgivende samfund.

Læs mere om MultifunC her

Få et indblik i livet på MultifunC i denne film

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Koglen

Koglen består af to sikrede afdelinger, Granhuset og Lærkehuset, tæt ved Sdr. Omme, og har hver plads til fem unge.

Unge anbragt på vores sikrede afdelinger har en meget struktureret hverdag, hvor skole-, værkstedsundervisning og træning i almindelig daglig livsførelse indgår som grundlæggende elementer.

Læs mere om Koglen her