Specialområde DOK består af fire behandlingsinstitutioner, der hver har deres fokus og spidskompetencer i arbejdet med de unge.

Grenen

Grenen-Glesborg med 21 pladser, består af to åbne afdelinger, Roden og Toppen, den delvist lukkede afdeling Kernehuset samt Stammen som har §107 pladser.

Grenen-Dalstrup har to sikrede afdelinger, Nord og Kronen har ti pladser og den særligt sikrede afdeling, Syd med plads til i alt fem unge.

Læs mere om Grenen

Få et indblik i livet på Grenen i Glesborg i denne film

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

MultifunC 

MultifunC er en delvis lukket behandlingsinstitution med plads til ti unge. På MultifunC arbejder vi ud fra en helt særlig, anerkendende behandlingsform, som er udviklet i Norge. Vi holder til i Viby syd for Aarhus.

Vi arbejder i et kort og intensivt forløb med både de unge og deres forældre med henblik på, at de unge skal hjem at bo igen. Mens de unge er hos os, er det centralt for forløbet, at de samtidigt er ude i skole, arbejde eller praktik i det omgivende samfund.

Læs mere om MultifunC her

Få et indblik i livet på MultifunC i denne film

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Koglen

Koglen består af to sikrede afdelinger, Granhuset og Lærkehuset, tæt ved Sdr. Omme, og har hver plads til fem unge.

Unge anbragt på vores sikrede afdelinger har en meget struktureret hverdag, hvor skole-, værkstedsundervisning og træning i almindelig daglig livsførelse indgår som grundlæggende elementer.

Læs mere om Koglen her