Behandlingsinstitutionen MultifunC er en delvis lukket døgninstitution med plads til 10 unge.

Vi blev etableret efter norsk forbillede i 2012 i et samarbejde mellem Region Midtjylland, Herning og Aarhus kommuner og holder til i Viby i udkanten af Aarhus.

Vi er et behandlingstilbud til nogle af de allermest udsatte unge med udadreagerende adfærd, svære konflikter med deres forældre, kriminalitet, misbrug, problemer i skolen, i fritiden og i deres samvær med andre.

Både de og deres forældre er ofte opgivet af skolen, af systemet og af de behandlere, de har mødt på deres vej.

Her kan du se tre film om misbrugsbehandling på MultifunC, før, under og efter

De unge, der ofte har en lav tiltro til sig selv, mødes hos os på en ny måde.

Vi tror på, at de unge og deres forældre kan forandre sig. Vi er anerkendende og positive, og vores behandling bygger på evidens- og forskningsbaserede metoder.

Selve institutionsopholdet er kort og intensivt, og vi tager fat i alle dele af den unges liv: Skolen, vennerne, familien og fritidslivet.

Vi arbejder således både med de unge og deres forældre.

Mens de unge er hos os, skal de i skole og/eller praktik, til fritidsaktiviteter, og de har muligheden for at søge arbejde.

Alt dette foregår i det omgivende samfund.

Vi er en moderne arbejdsplads med faguddannede medarbejdere, hvor alle er uddannede i MultifunC-konceptet.

God læselyst.