Præsentationsfilm Koglen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

På denne del af hjemmesiden giver vi dig et indblik i Koglens verden.

Behandlingsinstitutionen Koglen består af to sikrede afdelinger. De to sikrede afdelinger, Granhuset og Lærkehuset, tæt ved Sdr. Omme har hver plads til fem unge.

Unge, der anbringes på Koglen, er nogle af de allermest udsatte unge i Danmark. Nogle har begået kriminalitet, nogle er omsorgssvigtede, selvskadende eller ude i et alvorligt misbrug.

Nogle har en psykiatrisk diagnose eller øvrige svære psykologiske udfordringer.  Alle er de helt almindelige unge mennesker – også.

Hos os modtages de unge med omsorg og faste, trygge rammer. De mødes af empatiske og grænsefaste medarbejdere, der kan li’ at være sammen med dem. Vi har et særligt fokus på aktivitetsbaseret, social træning og kompetencegivende uddannelse.

Unge anbragt på vores sikrede afdelinger har en meget struktureret hverdag, hvor skole- og værkstedsundervisning og træning i almindelig daglig livsførelse indgår som grundlæggende elementer. Når de unge er sammen, er der altid en voksen til stede.

På Koglen bestræber vi os på at være en moderne arbejdsplads, der udvikler indsatsen, så den på bedst mulige måde matcher behovet. 

God læselyst.

Venlig hilsen

Sanne Selvaratnam og

Steffen Albertsen

Afdelingsledere