Region Midtjyllands system til bestilling af ydelser

Har du brug for hjælp og vejledning, ring direkte til vores fælles visitator for Koglen og Grenen på 7847 9111.

Ved forespørgsel om anbringelse af ung på MultifunC Midtjylland tages kontakt på tlf.: 2428 8707

Ved forespørgsel på Psykologiske undersøgelser mv. tages kontakt til Psykologafdelingen på tif: 5162 5719

Ydelsesbeskrivelser afdelingerne

Særligt sikrede afdeling: 

Sikrede afdelinger:

MultifunC Delvis lukkede pladser:

Fleksible åbne og delvis lukkede pladser:

Intern skole og værksted: