Region Midtjyllands system til bestilling af ydelser

Fælles visitaton, Koglen og Grenen-Dalstrup

Tel. 7847 9111

 

Anbringelse af ung på MultifunC

Tel: 5130 5875

 

Psykologiske undersøgelser

Tel: 5162 5719

Ydelsesbeskrivelser for afdelingerne

Særligt sikrede afdeling: 

Sikrede afdelinger:

MultifunC Delvis lukkede pladser:

Delvis lukkede pladser:

Intern skole og værksted: