Velkommen til Granhuset og Lærkehuset

Granhuset og Lærkehuset er Koglens to sikrede afdelinger med plads til fem unge hver.

At en institution er sikret betyder, at yderdøre og vinduer er låste, at vores udendørs boldbaner og gårde er omgivet af gitter, og de unge normalt ikke kommer uden for institutionen.

Men derudover fungerer en sikret institution ligesom andre døgninstitutioner.

Unge kan komme til os af forskellige årsager: De kan blandt andet være anbragt af kommunen til pædagogisk/psykologisk observation, de kan være surrogatvaretægtsfængslede, eller de kan komme som led i en ungdomssanktion.

Den første tid

Når en ung kommer på Lærkehuset eller Granhuset som led i en varetægtsfængsling, har politiet en række opgaver.

Det er politiet, der orienterer jer forældre om, hvor de kører den unge hen.

Det er politiet, der kører ham eller hende ud til os og politiet, der om nødvendigt foretager en kropsvisitation, så der ikke kommer våben eller narkotika ind på afdelingen.

Først derefter overlades den unge til os. Vi orienterer altid forældrene selv, når en ung ankommer.

Herfra er forløbet ens, uanset hvilken årsag, der er til anbringelsen – og uanset om den unge kommer til at bo på Lærkehuset eller Granhuset.

Den unge får udleveret noget tøj, mens hans eller hendes eget tøj vaskes.

Herefter laver vi en indskrivning, der starter med, at vi sætter vi os ned og snakker med den unge. Vi får den unges egen forklaring på, hvorfor han er kommer til os, hvad er hans baggrund, eventuelle misbrug etc.

Vi fortæller om Koglen, om husregler, om dagsstruktur, og hvad der forventes af de unge, når han eller hun bliver sluset ind i fællesskabet.

Vi fortæller, hvordan den unge kan klage, og viser den unge sit værelse.

Koglens socialrådgiver udleverer den magtanvendelsesbekendtgørelse, der er grundlag for en anbringelse på en sikret afdeling og besvarer de spørgsmål, den unge måtte have.

Efter indskrivningen kommer den unge over på den afdeling, han skal bo på og møder de andre unge og ansatte.

Vores holdning er, at de unge skal være med fra starten i fællesskabet. De unge er aldrig alene sammen med andre unge – der er altid voksne, der passer på dem.

De unge er med i skolen fra dag et. Og når vi i løbet af den første uges tid har lært den unge bedre at kende, begynder han på et af værkstederne.

Sammen med den unges sagsbehandler afholder vi et indskrivningsmøde en af de første dage, hvor vi drøfter den unges forløb hos os.

Statusmøder og udskrivningsmøder afholdes, når det er relevant, for eksempel når der er lavet en undersøgelse, eller vi skal drøfte, hvor den unge skal hen efter opholdet hos os.

Forældresamarbejdet

Vores erfaring er, at de unge får mest ud af at være hos os, når samarbejdet mellem afdelingen og forældrene fungerer godt.

Altså når den unge får en følelse af, at alle vi voksne taler det samme sprog og er enige om, hvordan vi håndterer de situationer, der opstår.

Det er svært for den unge at stole på, hvad de ansatte siger, hvis hans eller hendes forældre trækker i en anden retning – og omvendt.

Derfor håber vi, at I forældre vil bruge os så meget som muligt og give os mulighed for at forklare, hvorfor vi gør, som vi gør. På vores kontaktside finder I en række telefonnumre på os.

Ringetider

De unge har mulighed for at ringe til forældre og anden familie tre gange om ugen á 15 minutter. Af hensyn til de unges skolegang, værkstedsarbejde og anden beskæftigelse starter ringetiderne klokken 16.00. Det er altid den unge, der ringer ud – forældre og andre kan ikke ringe direkte til de unge.

Ringetider for Lærkehuset er tirsdag, torsdag og lørdag.

Ringetider for Granhuset er mandag, onsdag og fredag.

Der er mulighed for at lave individuelle aftaler. Dette skal altid aftales med lederen på den unges afdeling.

Besøgstider

Hver ung har to timers besøgstid pr. uge til forældre og anden familie. Sagsbehandler og forældre kan i særlige tilfælde godkende, at den unge får besøg af andre end den nærmeste familie i sin besøgstid.

Besøg skal altid aftales i forvejen. Det første besøg skal aftales med afdelingslederen, ellers skal I ringe til afdelingen.

Besøg i hverdagen ligger efter kl. 15.30, om lørdagen efter 12.00 og om søndagen efter 9.00. Besøg aftales helst ikke i afdelingens spisetider, da det forstyrrer de andre unge.

Første gang, forældre kommer på besøg, kan besøget aftales til kl. 14.30, og forældrene kan se afdelingen.

Når forældre kommer på besøg, laver den unge kaffe og kage, og man sidder i afdelingens besøgsrum.

Brev- og besøgskontrol

Brev- og besøgskontrol er altid bestemt af politiet, mens vi alene efterlever kontrollen. Ved besøgskontrol skal besøg bestilles gennem politiet i den retskreds, den unge er anholdt i.

Politiet koordinerer besøget med os. Besøg er en halv til en hel time ugentligt.

Ved brevkontrol sendes brevet til politiet i en kuvert, hvori I lægger en anden kuvert med frimærke på. Brevet sendes til den politikreds, den unge er anholdt i.

Øvrig kontakt

Forældre kan altid ringe til personalet og høre, hvordan den unge har det. I ringer til afdelingernes hovednummer og spørger efter den afdeling, hvor den unge bor. Kun nærmeste familie kan få oplysninger om den unge.

Læs mere…

I kan læse mere om Granhuset og Lærkehuset både på de sider, der er stilet til de unge selv, og i den generelle beskrivelse af de to afdelinger