Jeres egen kommune og dermed jeres sagsbehandler bestemmer, hvilken sikret institution jeres barn bliver anbragt på – også i de tilfælde, hvor jeres barn er blevet dømt til varetægtsfængsling af en dommer.

Nogle unge bliver varetægtsanbragt på enten Grenen eller Koglen, fordi det er dér, der i første omgang er plads – uanset hvor I bor, og uanset hvor den institution ligger, han/hun måske boede på før varetægtsfængslingen.

Nogle gange giver det derfor god mening at finde ud af, om den unge skal flyttes til en sikret institution tættere på jer, så I bedre kan holde kontakten med ham/hende.

Eller jeres barn skal måske tættere på den institution og de pædagoger, han/hun skal tilbage til, når han/hun er færdig hos os.

I andre tilfælde er det en dårlig idé at flytte den unge, fordi opholdet på den sikrede institution under alle omstændigheder er kort, og fordi han/hun er kommet godt i gang med et forløb hos os.

Hvis I overvejer, om en flytning vil være en fordel, så kontakt en af socialrådgiverne på den sikrede institution eller jeres kommunale sagsbehandler.