Behandlingsinstitutionen MultifunC er den eneste institution af sin slags i Danmark, og fungerer efter et behandlingssystem, der er udviklet i Norge og Sverige.

Hvis man sammenligner Behandlingsinstitutionen MultifunC med andre døgninstitutioner, er der flere ting, der gør os særlige:

  • Den unges ophold på institutionen varer typisk fra 6-12 måneder
  • Vi træner både forældre og unge intensivt i at ændre adfærd
  • Vi har opfølgende familiebesøg i op til et halvt år, når den unge er udskrevet
  • Vi fokuserer på alle de områder, den unge er en del af; vennerne, familien, fritidsaktiviteter, skole, arbejde, og selvfølgelig den unge selv

En anbringelse på Behandlingsinstitutionen MultifunC kræver altså en særlig indsats af jer forældre. Forældre er forældre for altid – og for at et ophold hos os skal lykkes, skal I være villige til at se på jeres egen adfærd og om nødvendigt forandre den, inden den unge skal videre fra MultifunC.

I får masser af hjælp og træning fra Familieteamet undervejs.

Vi inddrager også ”bonus-forældre”, plejeforældre og adoptivforældre i behandlingen, hvis det giver mening. Vi plejer at sige, at det er dem, der får den primære omsorgsfunktion, når den unge er udskrevet, der skal være med. Men vi vil altid bestræbe os på så godt som muligt at inddrage forældrene i forløbet.

Den første tid

Fra en anbringelse på Behandlingsinstitutionen MultifunC kommer på tale, til den unge kan flytte ind, går der som oftest et par uger. Det første, der skal være på plads, er, at vi skal vurdere, om jeres barn vil kunne få gavn af en anbringelse hos os.

Vores psykologer gennemgår den unges papirer og laver en vurdering ud fra dem. Hvis vi vurderer, at jeres barn er inden for vores målgruppe, og kommunen ønsker en anbringelse hos os, holder vi et møde med jer, jeres barn og sagsbehandleren, hvor vi forklarer nærmere om MultifunC-konceptet.

Når jeres barn flytter ind hos os, inviteres I til at komme til et kort velkomstmøde, hvor I ser huset og hører mere om hverdagen og praktiske ting. Og herefter går arbejdet så i gang, både for jeres barns og for jeres vedkommende.

For jer er første skridt, at I mødes med en terapeut fra familieteamet her hos os. Vi skal sammen forsøge at kortlægge, hvad den unges problemer er. Hvad, mener I, er problemet? Hvordan har I hidtil tacklet de svære situationer? Hvad synes I, skal forandres?

Alle disse informationer indgår i den behandlingsplan, vi udarbejder, og som I er med til at drøfte sammen med jeres barn.

Besøg

Alle forældre må komme på besøg hos deres barn. Forældre er også velkomne til at være med til måltiderne og til at overnatte hos os. Det skal bare altid aftales og planlægges med de kontaktpersoner, I har fået telefonnumrene på, så vi sikrer os, at det passer ind i jeres barns hverdag og planer.

I skal hverken have mad eller sengetøj med, hvis I kommer på besøg – det har vi. Søskende og bedsteforældre er også velkomne, bare det er planlagt.

Hvis I og jeres barn har lyst til hjemmebesøg, skal det også forberedes bedst muligt, så vi sikrer, at besøget kommer til at gå godt. Vi kommer også til at evaluere besøget bagefter sammen med jer.

Øvrig kontakt

I forældre må altid ringe til os, hvis I har spørgsmål undervejs. Hvis spørgsmålene handler om jeres egen træning, så ring til den terapeut, I arbejder med hos os. Hvis det er noget med jeres barn, så ring til Pædagogteamet. I får en række kontaktnumre, når jeres barn flytter ind hos os.

Når den unge flytter hjem til jer igen, så kan I i hele opfølgningsperioden døgnet rundt komme i kontakt med en familieterapeut på telefonen.

Læs mere…

I kan læse mere om Behandlingsinstitutionen MultifunC på DOK.rm.dk