Grenen består at de sikrede afdelinger Kronen, Nord og Syd, beliggende i Dalstrup og  de åbne afdelinger Toppen og Roden samt den delvis åbne afdeling Kernehuset i Glesborg.