Med både delvis lukkede, sikrede og særligt sikrede pladser oplever vi gode resultater med at skabe sammenhængende forløb for de unge.

Cirka 40 procent af alle unge, der er anbragt på vores delvis lukkede afdelinger, kommer fra vores egne sikrede afdelinger.

At den unge kan fortsætte sit forløb i omgivelser, der følger de samme principper og metoder, som de kommer fra, sikrer dem et forløb med forudsigelighed, genkendelighed kontinuitet og måske vigtigst af alt: langt lavere risiko for tilbagefald til kriminalitet end mere opsplittede anbringelsesforløb.

Vi har også mulighed for midlertidige tilbage- eller overførsler fra delvis lukkede til sikrede afdelinger uden sammenbrud i behandlingsforløb.

Læs denne pjece om ungdomssanktionenerne, hvor tidligere anbragte unge fortæller om deres liv 10 år senere.

Brobygningsforløb

Når en ung fra en sikret afdeling skal videre til en åben døgninstitution har vi forskellige muligheder i eget regi.

  • Grenens- Glesborgs delvis lukkede afdelinger flere typer af interne aktiviteter og et større ungefællesskab
  • MultifunC i Viby er et intensivt og kortere behandlingsforløb for den unge og forældre, hvor der fra starten er skolegang eller beskæftigelse uden for institutionen.

Fælles er, at vi sammen med den unge og kommunen gør meget ud af at skabe en sammenhængende overgang fra den sikrede afdeling til den åbne.

Brobygningsforløbet vil bygge på vores kendskab til den enkelte unge og vil således variere fra ung til ung.

Der er mulighed for gensidige besøg, den unge kan overnatte det nye sted, eventuelt sammen med sin hidtidige kontaktperson.

Ind imellem skaber vi på forhånd relationer mellem den unge, der skal flytte, og de unge på tilflytningsstedet.

På Grenen og Koglen er skole og værksted en integreret del af brobygningsforløbet – igen skræddersyet den enkelte unges behov.

Vidensdeling

Når beslutningen er taget om, at den unge skal på åben eller delvis lukket institution, inviteres en eller to ansatte fra den afgivende afdeling til det et planlægningsmøde og giver al deres viden om den unge til den modtagende afdelings personale.

Den unges problemstillinger, udfordringer og livshistorie bliver dermed kendt for den åbne afdeling, hvilket letter overgangen for den unge, der ikke føler, at han eller hun skal starte helt forfra.

Også i forhold til vidensdelingen er forløbet individuelt – de delvis lukkede afdelingers personale kan deltage i møder på de sikrede afdelinger og på andre måder profitere af de tidligere erfaringer, der er gjort.

Fordi de fire behandlinhgsinstitutioner hører sammen, kender personalet hinanden. Det gør det let at komme forbi eller ringe.

Genkendelige strukturer

Genkendelighed, tryghed og faste rammer er nogle af de ting, som unge hos os profiterer af.

Vi arbejder derfor bevidst på så mange måder som muligt med at have de samme ydre strukturer på både sikrede og delvis lukkede afdelinger, så de unge ikke får for meget uro og forvirring i forbindelse med en flytning.

Begge steder er der meget faste dagsstrukturer og voksne, der sætter rammer. 

Lærerne på de interne skoler på de sikrede og de delvis afdelinger kan cirkulere, så de unge ikke træffer nye lærere efter en flytning.

Mulighed for beslutning om midlertidig overførsel

Overførsel fra åben/delvis lukket døgninstitution eller døgninstitution med delvis lukkede afdelinger.

Barnets Lov § 62 stk. 3 giver lederen af børne- og ungehjem, hvortil der også er knyttet en sikret døgninstitutioner, mulighed for, ved en midlertidig beslutning, at overføre en ung (der er fyldt 15 år) fra den delvis lukket afdeling/døgninstitution eller åbne døgninstitution til den tilknyttede sikret afdeling/døgninstitution, hvis han eller hun pludseligt opfylder betingelserne for sikret anbringelse. Betingelserne for anbringelse på sikret døgninstitution er lovhjemlet i Barnets Lov jf. Barnets Lov § 62, stk. 1. og i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 16, stk. 1.

Beslutningen kan træffes uagtet hvilket anbringelsesgrundlag den unge er anbragt under på den åbne/delvis lukkede døgninstitution eller døgninstitution med delvis lukkede afdelinger. Beslutningen kan dog ikke træffes/iværksættes, såfremt der ikke er plads på den/de tilknyttede sikrede døgninstitutioner.

Overførslen kan iværksættes straks.

Anbringende kommune orienteres herom hurtigst muligt og skal straks forelægge beslutningen for børne- og ungeudvalget. Ankestyrelsen vejleder herom til et tidsperspektiv svarende til 7 dages møde for formandsbeslutning.

For de unge på vores åbne og delvis lukkede afdelinger betyder dette, at de kommer til en af vores sikrede afdelinger, hvor de ofte vil kende medarbejderne, rammerne og strukturen i forvejen.

I alle tilfælde får de unge besøg af medarbejdere fra den åbne/delvis lukkede afdeling i perioden, indtil de, hvis det er besluttet at de skal tilbage til afgivende afdeling, kan komme tilbage til den åbne/delvis lukkede afdeling og ikke har mistet tilknytningen dertil endeligt.

Overførsel fra sikret afdeling til særligt sikret afdeling.

Barnets Lov §63, stk. 2 giver lederen af en sikrede døgninstitution uafhængigt af om der er tilknyttet en særligt sikret afdeling til døgninstitutionen, mulighed for, ved en midlertidig beslutning, at overføre en ung (der er fyldt 15 år), fra en sikret afdeling/døgninstitution til en særligt sikret afdeling, på en sikret døgninstitution, hvis han eller hun pludseligt opfylder betingelserne for anbringelse på særligt sikret afdeling. Betingelserne for anbringelse på særligt sikret afdeling er lovhjemlet i Barnets Lov jf. § 63, stk. 1 samt i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 17, stk. 1.

 

Overførslen kan iværksættes straks.

Anbringende kommune orienteres herom hurtigst muligt og skal straks forelægge beslutningen for børne- og ungeudvalget. Ankestyrelsen vejleder herom til et tidsperspektiv svarende til 7 dages møde for formandsbeslutning.

Med fokus på sammenhængende forløb, genkendelige medarbejdere, rammer og struktur bestræbes, i tilfælde, hvor det er muligt, at beslutningen træffes, således den unge overføres til egen særligt sikrede afdeling. Her skal den unge dog opfylde betingelser for målgruppen psykisk afvigende. Overførslen forudsætter endvidere ledig plads på afdelingen.

Et eksempel på en forløb

En ung pige er anbragt på sikret afdeling på Grenen-Dalstrup - først i varetægtssurrogat, herefter med dom.

Kommunen beslutter efter to måneder, at hun skal på den delvis lukkede afdeling på Grenen-Glesborg. Herefter begynder Grenen-Glesborg-medarbejdere at besøge hende i Dalstrup.

På besøgene fortæller de om den delvis lukkede afdeling, hun skal til.

Medarbejdere fra den sikrede afdeling tager på besøg sammen med hende på Glesborg, og hun er med i en fodboldkamp med de unge på stedet.

Herefter flytter hun ind på Grenen-Glesborg. En kendt medarbejder fra sikret afdeling følger hende til Grenen-Glesborg. Der er mulighed for at medarbejderen bliver på Grenen-Glesborg nogle timer, hjælper med at pakke ud, være sammen i løbet af dagen/aftenen inden der tages afsked og hun nu er flyttet ind på Grenen-Glesborg.