Med både åbne, delvis lukkede, sikrede og særligt sikrede pladser oplever vi gode resultater med at skabe sammenhængende forløb for de unge.

Cirka 40 procent af alle unge, der er anbragt på vores åbne eller delvis lukkede afdelinger, kommer fra vores egne sikrede afdelinger.

At den unge kan fortsætte sit forløb i omgivelser der følger de samme principper og metoder som de kommer frem, sikrer dem et forløb med forudsigelighed, genkendelighed kontinuitet og måske vigtigst af alt: langt lavere risiko for tilbagefald til kriminalitet end mere opsplittede anbringelsesforløb.

Vi har også mulighed for midlertidige tilbage- eller overførsler fra åbne til sikrede afdelinger uden sammenbrud i behandlingsforløb.

Læs denne pjece om ungdomssanktionenerne, hvor tidligere anbragte unge fortæller om deres liv 10 år senere.

Brobygningsforløb

Når en ung fra en sikret afdeling skal videre til en åben døgninstitution har vi forskellige muligheder i eget regi.

  • Grenens åbne afdelinger i Glesborg på Djursland tilbyder flere typer af interne aktiviteter og et større ungefællesskab
  • MultifunC i Viby er et intensivt og kortere behandlingsforløb for den unge og forældre, hvor der fra starten er skolegang eller beskæftigelse uden for institutionen.

Fælles er, at vi sammen med den unge og kommunen gør meget ud af at skabe en sammenhængende overgang fra den sikrede afdeling til den åbne.

Brobygningsforløbet vil bygge på vores kendskab til den enkelte unge og vil således variere fra ung til ung.

Der er mulighed for gensidige besøg, den unge kan overnatte det nye sted, eventuelt sammen med sin hidtidige kontaktperson.

Ind imellem skaber vi på forhånd relationer mellem den unge, der skal flytte, og de unge på tilflytningsstedet.

På Grenen og Koglen er skole og værksted en integreret del af brobygningsforløbet – igen skræddersyet den enkelte unges behov.

Vidensdeling

Når beslutningen er taget om, at den unge skal på åben eller delvis lukket institution, inviteres en eller to ansatte fra den afgivende afdeling til det et planlægningsmøde og giver al deres viden om den unge til den modtagende afdelings personale.

Den unges problemstillinger, udfordringer og livshistorie bliver dermed kendt for den åbne afdeling, hvilket letter overgangen for den unge, der ikke føler, at han eller hun skal starte helt forfra.

Også i forhold til vidensdelingen er forløbet individuelt – den åbne afdelings personale kan deltage i møder på den sikrede afdeling og på andre måder profitere af de tidligere erfaringer, der er gjort.

Fordi de tre institutioner hører sammen, kender personalet hinanden. Det gør det let at komme forbi eller ringe.

Genkendelige strukturer

Genkendelighed, tryghed og faste rammer er nogle af de ting, som unge hos os profiterer af.

Vi arbejder derfor bevidst på så mange måder som muligt med at have de samme ydre strukturer på både sikrede og åbne afdelinger, så de unge ikke får for meget uro og forvirring i forbindelse med en flytning.

Fx får de unge begge steder en morgenbonus, hvis de står op, rydder deres værelse, går i bad og er til morgenmaden til tiden.

Begge steder er der meget faste dagsstrukturer og voksne, der sætter rammer. På Grenens sikrede og åbne værksteder er der ens maskiner, så overgangen gøres lettere.

Lærerne på de interne skoler på de sikrede og de åbne afdelinger cirkulerer, så de unge ikke træffer nye lærere efter en flytning.

Mulighed for tilbageførsel

Magtanvendelsesbekendtgørelsens § 30 giver institutioner, der har sikrede afdelinger, mulighed for med en midlertidig afgørelse at tilbageføre en ung fra en åben til en sikret afdeling, hvis han eller hun er til skade for sig selv eller andre.

Anbringende kommune skal straks oplyses om tilbageførslen og tage stilling til den.

For de unge på vores åbne afdelinger betyder dette, at de – hvis de er til skade for sig selv eller andre – kommer til en af vores sikrede afdeling, hvor de ofte vil kende medarbejderne, rammerne og strukturen i forvejen.

I alle tilfælde får de besøg af medarbejdere på den åbne afdeling i perioden, indtil de kan komme tilbage til den åbne afdeling.

Et eksempel på en forløb

En ung pige er anbragt på sikret afdeling i Grenen, Dalstrup - først i varetægtssurrogat, herefter med dom.

Kommunen beslutter efter to måneder, at hun skal på den åbne afdeling i Glesborg. Herefter begynder Glesborg-medarbejdere at besøge hende i Dalstrup.

På besøgene fortæller de om den åbne afdeling, hun skal til.

Medarbejdere fra den sikrede afdeling tager på besøg sammen med hende på Glesborg, og hun er med i en fodboldkamp med de unge på stedet.

I de fem dage, indslusningen på Glesborg varer, er hun sammen med en pædagog fra den åbne og en fra den sikrede.

Herefter får hun en række besøg fra de ”gamle” pædagoger inden for de næste 14 dage  – og så er hun parat til at ”kappe snoren”.