Velkommen til dig som skal bo på Kronen, Nord eller Syd

 

Kronen, Nord og Syd er Grenens sikrede afdelinger med plads til fem unge hver. Afdelingerne ligger i et naturskønt område i den lille by Dalstrup fem kilometer fra Grenaa.

Afdeling Syd er en særligt sikret afdeling, og adskiller sig på denne måde fra Kronen og Nord.

På Syd bor unge som har afvigende psykisk adfærd og som ikke kan være på de almindelige, sikrede afdelinger.

At afdelingerne er sikrede betyder, at yderdøre er låste.

Vores udendørs arealer er omgivet af gennemsigtigt plexiglas som giver sikkerhed samtidig en flot udsigt og varmt lysindfald.

I starten kommer de unge ikke udenfor i nærområdet, men i takt med at vi får opbygget en god relation og får tillid til hinanden har du mulighed for at ansøge om udgang.

Hvordan ser der ud?

Nord og Kronen har hver fem ungeværelser. Derudover er der skolelokaler, hvor du vil modtage undervisning, og vi har metal-, træ- og multiværksted samt et musikværksted.

Vi har seks udegårde, som vi bruger hele året til forskellige aktiviteter.

Indendørs er der træningslokaler og en sal, som vi bruger til boldspil, kredsløbstræning eller biograf om aftenen.

Hvad skal jeg lave?

Lige når du kommer påbegynder dit indslusningsforløb.

Forløbet varer typisk 7-14 dage, eller indtil vi vurderer, at du er klar til at deltage i fællesskabet.

I indslusningsforløbet er du kun sammen med voksne. Derefter bliver du stille og roligt præsenteret for de andre unge i fællesskabet.

Efter de første par dage starter du i skolen og på et af værkstederne.

Meget af tiden i skolen vil vi bruge på at finde ud af, hvor langt du er nået, om der er fag, du godt kan lide, og hvordan vi kan hjælpe dig til at få lyst til at lære noget.

Hvis du har behov tilbyder vi misbrugsbehandling som vi kalder DOKs misbrugsbehandling, eller forløb der omhandler vredeshåndtering, dette kalder vi for ART.

I løbet af de første tre uger er der et møde, hvor du, dine forældre, din sagsbehandler og nogle af de ansatte på Grenen deltager.

På dette møde lægger vi en plan for, hvad du skal lave, mens du er hos os – og vi tager også hul på at tale om, hvad der videre skal ske.

Vi går meget op i kost, sundhed og idræt.

Du kommer til at få masser af god mad, motion og søvn.

Ved behov for læge, tandlæge, psykolog, psykiater etc. hjælper vi gerne med at etablere kontakt eller ledsage dig. Hverdagene starter kl. 07:00 og slutter kl. 22:15.

I weekenderne og ferierne forholder det sig anderledes, dette bliver du klogere på, når du kommer på din afdeling.

Vi ønsker at vores unge har medindflydelse, og derfor afholder vi beboermøder hvor du kan fremsætte dine ønsker for aktiviteter, mad og andet der falder dig ind.

Hvordan ser en almindelig dag ud?

07:00 siger vi godmorgen til hver enkelt ung og derefter er der bad.

07:40 spiser vi morgenmad

08:00 gør de unge sig klar

08:15 er der undervisning i skole og værksted, plus eventuelt PAV og ART

11:15 spiser vi frokost

12:00 er der undervisning i skole og værksted, plus eventuelt PAV og ART

14:00 har de unge fri på eget værelse

15:00 drikker vi te og kaffe

15:15 er der fællesaktiviteter, selvvalgte aktiviteter eller planlagte aktiviteter

18:00 spiser vi aftensmad

19:00 ser vi Nyhederne i TV sammen

19:30 er der hen over et to-ugers forløb unge/voksen-samtaler, individuelle samtaler, beboermøde, frie fælles aktiviteter, afdelingsrengøring mm.

21:00 vælger de unge selv en aktivitet eller går på internettet med en voksen.

22:15 tandbørstning og godnat.

Skal jeg være sammen med de andre unge?

Ja, både i skolen og på værkstederne møder du de andre unge, og jeg har også et fællesskab sammen med os, hvor vi dyrker sport og laver andre aktiviteter.

Der er altid voksne med, når du er sammen med andre unge på din afdeling, og der må ikke komme andre unge ind på dit værelse.

Får jeg lommepenge?

Ja. Du får altid den minimumstakst, der er gældende.

Må jeg få besøg?

Ja, din familie må godt komme og besøge dig. Der er besøgstider hver dag, og du må få et besøg pr. dag af op til tre personer.

Må jeg ringe til min far og mor?

Ja, det må du. Normalt må du ringe efter kl. 17:00 i hverdagen og i weekenden efter morgenmad. Du må ringe 20 minutter i hverdagen og en halv time i weekenden.

Hvad betyder det, hvis jeg har brev- eller besøgskontrol?

Nogle gange har politiet bestemt, at der skal være brev- og besøgskontrol. Hvis du har besøgskontrol, skal dine forældre bestille besøg gennem politiet. Hvis du har besøgskontrol, kan du få besøg en halv til en hel time om ugen.

Hvis du har brevkontrol, skal alle breve, som du sender og modtager, gå gennem politiet. På afdelingen fortæller de dig, hvordan det praktiske foregår.

 

Præsentationsvideo af Grenen, Dalstrup

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.