Overordnet er formålet med Specialområde DOK, at tilbyde en målrettet, struktureret og højt specialiseret behandling, der skal sikre, at vores unge udvikler deres sociale færdigheder, undervisningskundskaber og evner til problem- og konfliktløsning.

Hvordan sikrer vi vores unge, yderligere kompetencer til at styrke det samfundets øgede krav og forventninger?

Formålet med projekt "Sov Godt", er at undersøge og bedre søvnen for unge anbragt i DOK. Projektet er støttet af Socialområdet i Region Midtjylland´s pulje til forskning og udvikling (F&U-puljen)

En øget søvnkvalitet vil blandt andet bedre de unges generelle sundhedstilstand, understøtte en mere hensigtsmæssig affektregulering og bedre indlæringsevnen.

Forventningen er, at det vil medføre en reduktion i konflikter, aggressivitet, kriminalitet, misbrug, skolefravær samt anden utilpasset adfærd.

DEFACTUM`s rapport om projektet, viser at DOK har fat i det rigtige, at vi med forsat fokus og styrket implementering af "Sov godt", vil komme et stort skridt nærmere målet:
At give vores unge, de bedste muligheder for en god, tryg og velforberedt overgang til deres fremtid.

 

Her kan du læse hele DEFACTUMS rapport

Sov Godt(1).jpg