Forskning viser, at især unge der er anbragt udenfor hjemmet, er i risiko for at udvise digital risikoadfærd som eksempelvis cyper-kriminalitet, ulovlig billeddeling, oprettelse af hadegrupper. (kilde: Det kriminalpræventive råd DKR)

På MultifunC har vi valgt at gøre noget ved dette dilemma.

Det har resulteret i, at DOK i juni 2023 modtog en bevilling fra @Socialområdets Forsknings- og Udviklingspulje til udvikling af projektet MultiDigital Behandling.

Med disse puljemidler ønsker vi, i samarbejde med @Defactum, at udvikle et behandlingskomponent, med tilhørende undervisningsmateriale og kvalificeret personale.

Der udvikles et særligt tilrettelagt behandlingsforløb, der skal sikre en bedre håndtering af digital risikoadfærd, blandt unge anbragt på MultifunC. 

Det er vores håb, at hvis vi øger de unges bevidsthed om de potentielle konsekvenser og risici, der er ved digital risikoadfærd, at de unge dermed kan få en mere hensigtsmæssig digital adfærd.

Projektet er ledet af afdelingsleder Lisbeth Knakkergaard og pædagog Christoffer Østermark.