Hvem er vi?

 

 Vision: 

 "Vi vil forstå og hjælpe den unge til et liv i trivsel og fællesskab - uden kriminalitet, misbrug eller anden skadelig adfærd" 

 

 

  

Grenen Koglen MultifunC

Sammenhængende anbringelser

 

Med både åbne, delvis lukkede, sikrede og særligt sikrede pladser har vi gode resultater med at skabe sammenhængende forløb for de unge. Brobygning, vidensdeling og genkendelige strukturer er nøgleord. 

   

  

 

Til sagsbehandlere

 

 

Vi har her samlet en række af de oplysninger, som, vi erfaringsmæssigt ved, er de mest efterspurgte blandt sagsbehandlere.

Se vores ydelser og takster