Sammenhængende anbringelser

 

Med både åbne, sikrede og særligt sikrede pladser har vi gode resultater med at skabe sammenhængende forløb for de unge. Brobygning, vidensdeling og genkendelige strukturer er nøgleord.

  

 

Hvem er vi?

 

Omsorg, beskyttelse, faste rammer og opdragelse. Det er kodeordene for vore 17 åbne døgninstitutions- pladser, 20 sikrede pladser og 5 særligt sikrede pladser. Besøg de enkelte institutioner her under.

 

  

Grenen Koglen MultifunC