Taksterne er beregnet og fastsat i rammeaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i Regionen.

Leverandør

Afdeling

Type

Pris pr. enhed

Enhed

DOK Alle afd. Objektiv  3.977,00  Døgn
         
Grenen Kronen Social  6.668,00  Døgn
Grenen Nord  Social  6.668,00  Døgn
Grenen Syd  Social  7.623,00  Døgn
Koglen Granhuset  Social  6.668,00  Døgn
Koglen  Lærkehuset  Social  6.668,00  Døgn
         
Grenen Glesborg Niveau 1  2.671,00  Døgn
Grenen Glesborg Niveau 2  4.804,00  Døgn
Grenen Glesborg Niveau 3  8.058,00  Døgn
Grenen Glesborg § 107-niv. 2  4.707,00  Døgn
Grenen Glesborg § 107 - niv. 3  7.959,00  Døgn
MultifunC   Døgn 1 + støtte  6.962,00  Døgn
MultifunC   Døgn 2 + støtte  6.161,00  Døgn
MultifunC   Udslusning  2.248,00  Døgn
MultifunC   Støtte til skole/beskæftigelse     883,00 Døgn
         
Grenen Glesborg Intern skole, niveau 2  1.228,00  Døgn
Grenen Dalstrup  Intern skole, sikret     591,00  Døgn
Koglen Sikret  Intern skole     612,00  Døgn
         
Grenen Glesborg Værksted, niveau 2  1.222,00  Døgn
         
DOK Alle afd. Psyk. udredning 32.000/37.000  Stk.
DOK Alle afd. Ekstra støtte    400,00  Time
DOK Alle afd. Ledsagelse    433,00  Time
DOK Alle afd. Kørsel inst. køretøj        9,39   Km