Torsdag aften i sidste uge indgik regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti "Aftale om en reform af indsatsen mod Ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser". 

Her kan du læse du en mail, som på egne vegne, i går er sendt til de folketingspolitikere, som offentliggjorde forslaget på TV fredag den 29. juni 2018 kl. 08:00. 

Vedlagte mail indeholder en vurdering af aftalen og på den baggrund nogle forslag, som skønnes at kunne styrke reformen. 

Vi lever i et demokrati. Vi har i DOK (Grenen/Koglen/MultifunC) gode erfaringer med, at vi med saglighed, faglighed, objektivitet, vedholdenhed, systematik og fokus kan bidrage til konstruktive forandringsprocesser på vores fagområde gennem vores ret og pligt til fagligt at ytre os.   

Indtil videre ser det ud som om, at der er udsigt til, at vi får døralarmerne tilbage på Koglen, Grenen-Dalstrup, MultifunC, og på den del af pladserne på Grenen-Glesborg, som er delvis lukkede. Herudover er der også udsigt til, at der skabes hjemmel til vores tryghedsfremmende praksis med frivilligt tøjskifte på Koglen og Grenen-Dalstrup. Du kan læse om alle 24 tiltag i vedlagte aftale. Vi har indsat vores vurdering og forslag som kommentarer til aftaleteksten. 

Nu venter vi spændt på, at aftalen i efteråret udmønter sit i lovforslag, som forventeligt stemmes hjem med ikrafttræden den 1. januar 2019. 

Med venlig hilsen

Lars Emil Andersen
Områdechef for Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge
Grenen - Koglen - MultifunC Midtjylland