Fra august 2020 bliver Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) VISO-leverandør for Socialstyrelsen, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på børn- og ungeområdet vedrørende

  1. Socialt udsatte børn og unge

VISO-opgaverne er forankret i Psykologafdelingen, og DOK har 9 VISO-specialister, som yder udredning og rådgivning i VISO-sagerne. Et VISO-forløb varer oftest fra få måneder til maksimalt 8 måneder. Vores 9 VISO-specialister har forskellige faglige baggrunde og kompetencer, og foruden psykologer har vi også tilknyttet skolekonsulent, socialrådgiver og pædagog.

Som leverandører har vi en høj specialiseret viden om og stor erfaring med denne målgruppe. Vi tilbyder specialiserede og skræddersyede udredninger og rådgivningsforløb til fagfolk, borgere og pårørende inden for de aftalte rammer på området. Fagfolk kan fx være personale på et bosted, socialrådgivere på myndighedsniveau eller forældre.

DOK ser frem til samarbejdet med Socialstyrelsen.