Læs hele undersøgelsen her

 

Børne-og Socialministeriet har bedt Ankestyrelsen om at foretage en kortlægning af de sikrede døgninstitutioners socialpædagogiske arbejde med børn og unge.

Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe viden om det pædagogiske arbejde, der udføres på de sikrede afdelinger, samt rammerne herfor. Rapporten skal indgå i Børne- og Socialministeriets løbende arbejde med at forbedre og målrette lovgivningen og indsatsen på udsatte børn- og ungeområdet.
Den viden, der formidles i denne rapport, er indhentet ved hjælp af kvalitative interviews med ledere, pædagogisk personale og unge på landets otte sikrede døgninstitutioner. Det betyder, at vi formidler beskrivelser af tankerne bag den praktiske udførsel af det pædagogiske arbejde på de sikrede institutioner, og de unges oplevelser heraf. Der er dermed tale om interview-personernes oplevelser og overvejelser og ikke en systematisk afdækning af de faktiske forhold.

Ankestyrelsen vil gerne takke alle, der har deltaget, særligt de unge. Det har givet et unikt indblik i den hverdag, de unge og medarbejderne oplever på institutionerne.


I vores interview sluttede vi med at spørge, om der var noget interviewpersonen ville tilføje eller syntes, at vi manglede at spørge om.

Her vil vi give ordet til en af de unge, der sagde:
"Hvis jeg endelig skulle sige noget, så skal man nogle gange lære en person at kende, inden man dømmer ham eller hende. Der er mange oppe i ministeriet eller andre steder, som dømmer unge kriminelle eller indvandrere uden helt at kende begrundelsen for, hvad de har lavet. For det kan godt være, at personen måske har gjort det, fordi han eller hun blev nødt til det. Jeg synes, at de er gode til ikke at dømme os her, eller i hvert fald tage en snak med os inden”

Vi håber, at denne kortlægning kan være med til at formidle lidt af det, der ligger bag de unges handlinger, og ikke mindst det komplicerede arbejde, der udføres på de sikrede institutioner.
God læselyst