Af Birthe Rosendal, daglig leder MultifunC Midtjylland

 

Behandlingen til unge kriminelle er lykkedes – selv om det er svært 

SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) udgav den 16-12-2016 en rapport om implementeringen af MultifunC. I samme ombæring udsendte SFI en pressemeddelelse. 

SFI blev bestilt af Socialstyrelsen til at undersøge implementeringsgraden af MultifunC konceptet på to MultifunC institutioner, ud fra målet om 80 % implementering. 

SFI rapport 

SFI pressemeddelelse 

Dette dokument er tænkt som et supplement til SFI's rapport og pressemeddelelsen udsendt den 16-12-2016. 

SFI skriver følgende i pressemeddelelsens overskrift:

Svært at implementere behandling til unge kriminelle. 

Ja, det er meget svært.

Der er tale om en målgruppe med svære problemstillinger over for hvem, andre har kastet håndklædet i ringen. SFI`s vurdering og påstand er efter vores mening korrekt.

Om det er let, svært eller midtimellem at implementere behandling over for unge, er en vurdering.

Hvis overskriften skal være mere faktuel og ikke vurderings-baseret, må det omhandle, om det er lykkedes/ikke lykkedes med implementeringen af lige netop behandlingen, som de jo selv peger på i overskriften. 

For at kunne svare på det spørgsmål, kan vi dykke ned i SFI's egen undersøgelse.

SFI's egne tal viser, at det netop ER lykkedes med implementeringen af behandlingen (side 91 øverst) på institution B.

Eftersom institution A er lukket, må institution B være MultifunC Midtjylland. 

Af side 91 øverst fremgår det, at: 

"Ved periodens afslutning har institution B en implementeringsgrad på 81 pct. ..." 

Der er i det nævnte afsnit tale om implementeringen af selve behandlingen af de unge.

 

Det betyder, at undersøgelsen viser, at det KAN lade sig gøre at implementere MultifunC i DK, og at behandlingen af de unge fungerer rigtig godt – på institution B.

Undersøgelsen og den tilhørende prosa er farvet af, at den ene institution er lukket.

Da SFI har kun har haft mulighed for at undersøge 2 institutioner, påvirker tallene (de negative og de positive) rigtig meget hinanden. Men så lad os skille det ad og udelukkende se på tallene fra SFI`s undersøgelse i forhold til MultifunC Midtjylland, som vi med kvalificerede bud gætter på er institution B: 

Implementeringsgrad af: 

De materielle ressourcer:                   78 pct.

Personale og af teamorganisering:      72 pct.

Det eksterne samarbejde:                  80 pct.

Kortlægnings- og udredningsarbejdet: 90 pct.

Behandlingen:                                   81 pct.

Autonomi og kontrol:                        100 pct.

Familiearbejdet:                               100 pct.

Udskrivnings og opfølgningsarbejdet:  25 pct. 

Som billedet viser, er der tale om meget positive tal. 

Tallet for udskrivnings og opfølgningsarbejdet er ikke udtryk for, at der gøres et dårligt stykke arbejde. Det er udtryk for, at der ikke var familier nok i opfølgningsfasen.

Implementeringen af familiearbejdet er på 100 pct. Det er det samme team, som står for opfølgningsarbejdet, så der er stor chance for, at der også vil blive succes med opfølgningsarbejdet. Det må fremtidige undersøgelser fokusere på. 

Der er tale om "gamle" tal.

Tidligere tog det lang tid, før pladserne var fyldt op, hvormed der opstod en forsinkelse i forhold til opfølgningsarbejdet. I dag er der efterspørgsel på pladserne fra kommuner fra hele landet, og der er nu familier i opfølgningsfasen. 

De positive tal vurderes bl.a. at være udtryk for, at der er efterspørgsel på pladserne, medarbejderne arbejder på et høj fagligt niveau, konceptet er målrettet målgruppen med evidens- eller forskningsbaserede programmer, og der følges tæt og kontinuerligt op af Socialstyrelsen i forhold til, om manualerne følges. Det indebærer bl.a. løbende kurser og uddannelser for personalet.

Der ud over har institutionen status som delvis lukket institution, hvilket betyder, at kan drages omsorg over for unge i misbrug og kriminalitetsproblemer i og med, at institutionen har mulighed for at passe på den unge på institutionen ved hjælp af låste døre og vinduer. 

Tilbage til SFI`s overskift: at det er svært at implementere behandling til unge kriminelle. 

Ja, men fortsættelsen på denne sætning – kan ud fra SFI`s egne fakta passende være: 

Behandlingen til unge kriminelle lykkes rigtig godt for MultifunC Midtjylland.