Forskningsprojekt "Styrket Indsats"

Skolegang og uddannelse er den væsentligste faktor i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge klarer sig godt senere i livet. Virkeligheden er dog, at 40% af alle anbragte børn ikke har taget folkeskolens afgangsprøve som 16-17-årige, og at 7% af de anbragte børn slet ikke går i skole.

I et 2 årigt forskningsprojekt, finansieret af Egmont Fonden indgik 14 døgntilbud fra hele landet i efteråret 2015, en målrettet forskning på at markant flere børn og unge på de deltagende døgntilbud får Folkeskolens Afgangsprøve og derefter begynder på en ungdomsuddannelse eller får en læreplads

Grenen-Glesborg er en del af initiativet "Styrket Indsats", hvis formål støtter op om Region Midts fælles socialpolitiske KKR-målsætning, "At styrke socialt udsatte børn og unges skolegang og parathed til uddannelse eller job".

I Styrket Indsats sættes der målrettet ind i forhold til læring og uddannelse ved anvendelse af metoden ”Positiv Afvigelse”, som har været anvendt med stor succes inden for forskellige sektorer. I Danmark bl.a. inden for Kriminalforsorgen og på en række erhvervsskoler.

At Styrket Indsats arbejder ud fra metoden "Positiv Afvigelse" betyder, at der fokuseres på de positive historier, hvor det lykkes med at motivere de unge til læring og uddannelse, og de erfaringer der ligger gemt heri.

I løbet af 2015 - 2017 arbejder 9 socialpædagoger og 3 afdelingsledere fra bo- enheder og vores interne skole på dels at skabe en nuanceret forståelse af, hvorfor det er svært for anbragte børn og unge at gennemføre folkeskolen, samt ud fra disse resultater opdage og udbrede positiv praksis med det ene formål – At give "vores" unge de bedste muligheder for en succesfuld skolegang samt overgang til uddannelse eller job.

Grenens opdagelse i projektet, har pt. affødt 3 konkrete tiltag og flere er på vej

1. Styrket indsats med den enkelte unge

En forstærkelse af den voksenrelation, en ung ofte skaber sig under anbringelsen. Der hvor der er en "ærlig, ægte og varm" respekt/ relation.... Lige nøjagtig den relation, hvor DEN voksne i sig selv, gør en positiv forskel. Den relation styrker vi nu endnu mere. Det kan være på institutionen og det kan være udenfor. Medarbejderen får flextid af til det ene formål, at styrke motivation, tryghed og interessen hos den unge ift. at, gennemføre eller begynde på en uddannelse i eller udenfor Grenens regi.

2. Oprettelse af en intern lektiecafe

De unge vi interviewede i projektet udtrykte at de ift lektiedelen, savnede et "normalt" forum at lave lektie i. Det har ført til, at der på Grenen – Glesborg er oprettet en lektiecafe, hver onsdag, hvor de unge der har overskud og lyst til dette forum, benytter lektiecafe`en. Formålet er dels at lære de unge, at "man" har lektier for, når man studerer eller "går på Teknisk skole". Rammerne for Lektiecafe`en er skoleaulaen, tidsrummet er om eftermiddagen og stemningen oser af god stemning og "studieliv".

 

3. Oprettelse af Praktikbank

Vi opdagede i projektet at basale oplevelser, gjorde at vores unge ofte "droppede" deres praktik. Det kunne eks. være rygepolitik, beklædning, tonen o.l., på praktikstedet. Dette har udmøntet i detaljerede beskrivelser over "vores" praktiksteder, som er en række virksomheder på Djursland. Disse beskrivelser og tilgange bliver matchet med den enkelte unge, som efterfølgende har gennemgået deres praktikophold med markant større succes.