Kære læser 

I vedlagte to breve kan du læse henholdsvis 7 forslag fra Region Midt (opmærksomhedspunkter) til forbedringer af regeringsudspillet "Alle handlinger har konsekvenser

– en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet" og Søren Pape Poulsens, justitsministerens svar i brev af den 9. maj 2018. 

Brev til børne- og socialminister og justitsminister af 10. april 2018.pdf 

Ministersvar på henvendelse vedr kriminalitetstruede børn og unge.pdf 

Vi håber, at det gode og lange forarbejde op til udspillet og tiden fra udspillets præsentation den 27. oktober 2017 snart fører til fremsættelse af et lovforslag, der vil borge for større tryghed i, mere kvalitet og bedre effekter af behandlingen og undervisningen af de børn og unge i Danmark, som begår, eller er i risikozonen for at begå, gentagende alvorlig kriminalitet.

 

Med venlig hilsen

Lars Emil Andersen

Områdechef for Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge

Grenen – Koglen – MultifunC Midtjylland