Forbehandlingssamtaler får flere unge til at vælge egentlig misbrugsbehandling bagefter. 

Faktaark om PAV – forbehandlingssamtaler om misbrug på landets sikrede institutioner. Juli 2014

4 ud af 10 unge, der har gennemført PAV-samtaler, indvilger nu i at gå i misbrugsbehandling efter opholdet på den sikrede institution. Andelen er steget i den tid, PAV har eksisteret. 

395 unge har deltaget i et PAV-forløb, mens projektet har eksisteret. Næsten tre ud af fire unge har gennemført deres PAV-forløb. 

I den første periode (ultimo 2011 og 2012) fik 31 % af de unge, der gennemførte PAV, en aftale om misbrugsbehandling bagefter. I den seneste periode (2013 til medio 2014) var tallet steget til 40 %. 

Til sammenligning fik kun 13 % af de unge, der påbegyndte men IKKE gennemførte PAV, en aftale om misbrugsbehandling efter opholdet på den sikrede institution. 

Hash og blandingsmisbrug dominerer 

52 % af de unge, der påbegynder et PAV-forløb, angiver selv, at hash er deres hovedstof- eller rusmiddel. 45 % angiver et blandingsmisbrug. Alkohol, amfetamin, kokain og andet udgør under 5 % af misbruget. 

Fremmødet er højt til PAV-samtalerne 

Antallet af sessioner i et PAV-forløb varierer fra institution til institution fra 1-2 til over 10. Alle institutioner har en meget høj fremmødefrekvens. Ni ud af ti unge møder op til alle aftalte sessioner. 

Mange årsager til, at 6 ud af 10 unge hidtil ikke har sagt ja til et misbrugsbehandlingstilbud. 

For mange unge er der praktiske årsager til, at der ikke bliver aftalt et efterfølgende misbrugsbehandlingstilbud: De unge overflyttes til en anden institution (11 % af de unge uden en aftale) eller de unge løslades uventet (26 %). 15 % af de unge uden aftale har ud fra en faglig vurdering ikke brug for et egentligt misbrugsbehandlingstilbud. 33 % af de unge uden aftale afslår selv en efterfølgende misbrugsbehandling. 

De unges alder, etniske baggrund og diagnoser 

Hovedparten (82 %) af de unge er 16-17 år, når de begynder på et PAV-forløb. Halvdelen (56 %) er etniske danskere, 35 % er efterkommere efter flygtninge, og seks procent er flygtninge/indvandrere. Halvdelen af de unge har ingen diagnose, halvdelen har en eller flere diagnoser eller begrundet mistanke om dette: personlighedsforstyrrelser, psykiske udviklingsforstyrrelser, psykoser og adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndommen eller ungdommen.