Der arbejdes målrettet med misbrug på landets sikrede døgninstitutioner.

Siden slutningen af 2010 har landets sikrede døgninstitutioner samarbejdet om etableringen og udviklingen af det satspuljefinansierede ”Projekt Andre Valg” (PAV). PAV er et program, der handler om at motivere unge anbragte på sikrede afdelinger med et højt rusmiddelforbrug til behandling. Projektet har med tydelighed vist sin relevans i de seneste år. Her kan du læse en kort opsummering af projektets resultater i faktaarket

Du kan her læse historien om ”Patrick” og arbejdet med PAV på landets otte sikrede døgninstitutioner. Historien er oprindelig skrevet som en kronik til Politiken af forstanderne for de sikrede døgninstitutioner.

Kronikken om unge mennesker og begyndende misbrug, blev ikke optaget i Politiken.