http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20459/2017-1-12.pdf

Oversættelse af sammenfatningen fra svensk undersøgelse af 2 års effektstudie af MultifunC behandling 

Unge med alvorlige adfærdsproblemer har en øget risiko for psykisk og fysisk sygdom, kriminalitet, misbrug samt lavere uddannelsesniveau senere i livet. 

Det er derfor vigtigt at finde effektive metoder til at behandle disse unge, både i relation til samfundet som helhed som i relation til den unge og de berørte familier. 

MultifunC er en struktureret behandlingsmodel beregnet til unge med høj risiko for tilbagefald til antisocial adfærd og kriminalitet. 

Behandlingsmodellen dækker hele processen, fra den indledende undersøgelse til den endelige efterpleje og er baseret på videnskabelig viden om effektive interventioner for målgruppen. 

MultifunC er karakteriseret ved: 

 • En multiorienteret tilgang rettet mod at ændre risikofaktorer, både hos den unge og dennes omgivelser.
   
 • Behandlingskomponenter baseret på kognitiv adfærdsterapi og social læringsteori.
   
 • Et målrettet samarbejde med familien allerede fra anbringelsens start.
 • Et kortere institutionsophold som efterfølges af en integreret efterbehandling, der konsoliderer og fortsætter de psykosociale forandringer, der begyndte under det institutionelle ophold. 

Denne rapport præsenterer resultaterne af en uafhængig konsekvensanalyse, der sammenligner MultifunC med traditionel institutionel behandling på de særskilte institutioner, der drives af Statens Institutionsstyrelse (SiS). 

Effektstudiet, som er en selvstændig initieret evaluering, blev iværksat af Institut for udvikling af ​​metoder til socialt arbejde (IMS), og unge indgår i undersøgelsen i årene 2009 - 2012. 

De indsamlede data, der danner grundlag for denne rapport med oplysninger om, hvad der er sket med de unge 2 år efter, at de kom med i undersøgelsen, blev indsamlet i 2015. 

En tidligere rapport med resultater fra den 1-årige opfølgning blev offentliggjort i 2014. 

Undersøgelsesgruppen bestod af 80 unge, hvoraf halvdelen fik MultifunC-behandling og halvdelen fik traditionel institutionel behandling. De vigtigste resultater er, at: 

 • Unge i MultifunC-gruppen havde færre dages ophold, end hvis de var placeret i en ​​SiS-institution, færre dage end i en anden institutionel pleje og færre dage med sociale ydelser.
 • MultifunC-behandling var på trods af en kortere institutionel behandling, mindst lige så effektiv som den traditionelle SiS-behandling hvad angår fortsatte adfærdsmæssige problemer og kriminelle gentagelsestilfælde.
 • Den anslåede akkumulerede gennemsnitlige pris pr. ung var lidt over 400.000 SEK lavere for dem, der modtog behandling på MultifunC sammenlignet med unge, der modtog traditionel institutionel behandling.