Af Skoleteamleder Morten Lindebæk Mogensen

MultifunC Midtjylland har søgt tilsagn om at udbygge sine eksisterende faciliteter. Det er nu blevet godkendt. MultifunC er i dag kendetegnet ved lyse og store lokaler, og den nye tilbygning kommer til at præsentere sig i naturlig forlængelse heraf.

En ny bygning med nye muligheder

Tankerne bag udbygningen er flere. Vi savner et rigtig godt mødelokale til større møder, vi kunne godt tænke os at samle alle de unge på én etage i huset, og vi vil gerne undgå at de unge forstyrres af en masse gennemgående trafik i huset i forbindelse med møder eller andre eksterne besøg. En ekstra stor gevinst ved udbygningen er udsigten til at kunne indrette et ekstra ungeværelse, således at vi i spidsbelastede situationer er i stand til at tage en ung ind akut på en kortvarig overbelægning. Det kommer til at fremme behandlingsflowet til gavn både for MultifunC og de unge, vi er sat i verden for at hjælpe videre.

Et boost til familiebehandlingen

En yderligere fordel ved at kunne udbygge er, at det kommer til at betyde et kvantespring for MultifunC's familiebehandling, i det der indrettes en bolig til forældre, der har en ung indskrevet hos os. På den måde har familieterapeuten mulighed for at observere på familiesamspillet i situationer, hvor forældrene og den unge tilbringer tid sammen. Således kan terapeuten målrette sine interventioner præcist og med afsæt i observeret, konkret adfærd.

Tidshorisont

Byggeriet forventes færdigt og klar til ibrugtagning primo 2019. Vi glæder os til at kunne indtage den nye tilbygning med alle de muligheder, den giver, ligesom vi glæder os til at hæve en i forvejen høj barre for kvaliteten i behandlingen.