For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge de anbragte unge.

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på afdelingen, så skal du ringe til den kontaktperson, der fremgår af vores brev til den anbringende kommune eller vores forældrebrev.

Læs om baggrunden for det landsdækkende besøgsforbud på www.rm.dk.