Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge modtog i slutningen af 2016 en bevilling på 80.000 kr. fra Region Midt's forsknings- og udviklingspulje inden for socialområdet, også kaldet F&U-puljen. 

Beløbet skal bruges til at skabe bedre og mere effektive overgange mellem Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) og de øvrige specialområder i Region Midt for anbragte børn og unge. 

Det er intentionen, at der skabes et forum, der kan tydeliggøre og beskrive sammenhængene inden for Socialområdet samt på sigt nedbringe sammenbrud i anbringelser.

Dette forum vil udveksle og udvide kendskabet til de enkelte områder således, at de er i stand til at rådgive og guide samarbejdspartnere i forbindelse med en anbringelse af et barn/en ung. Intensionen er, at sagsbehandlerne oplever det hjælpsomt og ukompliceret at kontakte Socialområdet i Region Midt, da sagsbehandleren hurtig kan henvises til det rette og relevante sted.

Vi glæder os til at oprette et sådant forum, og til fortsat at sikre en høj kvalitet inden for anbringelsesområdet, med smidige arbejdsgange og ikke mindst højt specialiserede enheder, som arbejder på tværs og skaber brobygning, når dette er nødvendigt.

Med venlig hilsen medlemmerne af Forsknings og udviklingsnetværket

Tanja, Sanne, Bo og Birthe.