Tirsdag den 24. oktober afholdes der ART temadag på Grenen i Glesborg.

Så vel eksterne gæster som interne medarbejdere har mulighed for at tilmelde sig.

Hvad er ART ?
ART-Aggression Replacement Traininger et manualbaseret program til børn og unge i alderen 4-20 år, der har, eller er i risiko for, at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.
Hensigten med træningen er at forbedre den unges evne til at fungere socialt. Aggression Replacement Training er et multimodalt program, som betyder, at det indeholder komponenter, som fokuserer på forskellige aspekter ved social funktion. Programmets tre hovedkomponenter er:
Social færdighedstræning
Træning i kontrol af vrede
Træning i moralsk ræsonnement

Dagens oplægsholdere:

Dr. Barry Glick:

En af verdens førende eksperter på kognitiv behandling af aggressions relaterede problemer og en af medforfatterne bag ART program-met. Det er helt unikt at det lykkes os at få ham til Danmark.


Cand. psych. Christian Schlander:
-Specialist & supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi. -Supervisor i KAT i Dansk Psykiatrisk Selskab. -Supervisor i psykoterapi i Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab.
-Ekstern lektor på Århus Universitet, Psykologisk Institut.
-Medlem af Dansk Psykolog Forening.
-Indehaver af Kognitiv Terapi Center
Christina Schlander har rettighederne i Danmark til at benytte det evidensbaserede kognitive adfærds-terapeutiske program Aggression Replacement Training ART(R), herunder at uddanne trænere i pro-grammet.
Det er