Ved Morten Lindebæk Mogensen

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge er netop blevet tilkendt midler fra Region Midtjyllands pulje til Forskning og Udvikling. 

Konkret drejer det sig om et tilsagn på 92.000 kroner til projektet "Undersøgelse af behov, muligheder og udfordringer i forbindelse med etablering af overgangshus".

Flere kommuner giver over for DOK udtryk for, at er glade for den nuværende behandling, og derfor også gerne så den strække sig længere via et tilbud til de unge, der under indskrivning rykker sig fra at være i høj risiko for fremtidig kriminalitet til at være i lav risiko.

Som det er nu, flyttes en del af de unge til mindre indgribende opholdssteder uden for DOK efter endt behandling inden for DOK's rammer.

Dermed har DOK heller ikke altid mulighed for at fortsætte behandlingen, når den unge kun i lavere grad er kriminalitetstruet og generelt er blevet mere velfungerende i samfundet.

Projektet er sat i verden for at undersøge, om vi i DOK ville kunne tilbyde en endnu mere specialiseret og endnu mere fagligt sammenhængende indsats ved at have sådanne overgangslignende institutioner i eget regi.

Tanken er, at det ville give os øget mulighed for at sikre videreførelse af de behandlingsmetoder og –erfaringer, den enkelte ung indtil sin udslusning har oplevet succes med gennem sin tid i DOK.

Projektet, der varetages af Defactum, munder i efteråret 2020 ud i en rapport, der vil give DOK-ledelsen relevant data at tage videre stilling til projektet ud fra.