Koglen i Sdr. Omme nordvest for Billund blev etableret i 1988 som den første sikrede institution i Jylland, efter en række lukkede institutioner for unge i årene inden var blevet nedlagt.

Unge mellem 15 og 17 år havde i de mellemliggende år været henvist til anbringelse i de almindelige arresthuse sammen med voksne varetægtsfængslede og dømte, når der ikke var plads på henholdsvis afdelingerne Sølager og Sønderbro på Sjælland.

Koglen fik i starten én afdeling – Granhuset – med plads til fem unge. I 1999 kom Lærkehuset til, så Koglen i alt havde ti sikrede pladser.

Koglens etablering faldt tidsmæssigt stort set sammen med, at FN vedtog Konventionen om Barnets Rettigheder i 1989.

Konventionen, som Danmark sluttede sig til i 1991, forpligtede blandt andet medlemslandene til at beskytte børn og unge mod at sidde frihedsberøvet sammen med voksne.

I årene efter voksede antallet af sikrede institutioner til unge i Danmark, der til forskel fra arresthuse havde – og har – et socialpædagogisk sigte.

Grenen kommer til

I 2001 så tre nye, sikrede institutioner dagens lys – blandt dem Grenen.

Grenen fik til huse i et nedlagt arresthus i Grenaa med plads til fem unge.

I 2005 udvidede man Grenen og oprettede to særligt sikrede afdelinger i Dalstrup: Nord med fem pladser til særligt voldelige unge og Syd med fem pladser til særligt psykisk afvigende unge. I 2010 kom afdeling Kronen til i Dalstrup med fem sikrede pladser.

I løbet af 2011 og 2012 blev antallet af sikrede pladser reduceret i hele Danmark.

For Grenen betød det, at afdelingen i Grenaa lukkede, og at afdeling Nord blev en almindeligt sikret afdeling med plads til fem unge. Grenen har derfor i dag ti almindeligt sikrede pladser og fem særligt sikrede pladser i alt.

De åbne afdelinger

Koglen og Grenen så begge behovet for at supplere deres sikrede pladser med et åbent institutionstilbud, så de unge fik – og får - et sammenhængende anbringelsesforløb, og at de ved udflytningen fra den sikrede institution kan blive i samme behandlingskultur og –miljø.

I 2004 etablerede Grenen derfor to åbne afdelinger Toppen og Roden i Glesborg med plads til i alt ti unge, der senere er udvidet til 13. Og i 2008 etablerede Koglen den åbne institution Koglely nær Spjald i Vestjylland med plads til fem unge. Koglely lukkede dog igen i foråret 2015.

MultifunC etableres

Ud over Grenen og Koglen har DOK også behandlingsinstitutionen MultifunC, der ligger i Viby syd for Århus.

Afdelingen blev etableret i 2012 og retter sig mod 14-17-årige med kriminel, aggressiv og/eller voldelig adfærd.

Her arbejder vi ud fra en norsk behandlingsmodel, hvor selve institutionsopholdet er kort og intensivt og et fokus er på, at den unge er i skole, arbejde eller praktik i det omgivende samfund.

DOK som specialområde

Kommunalreformen, der trådte i kraft 2007, betød, at Grenen og Koglen begge som en del af det specialiserede socialområde, blev en del af Region Midt.

Fra 1. januar 2013 er Region Midts specialinstitutioner organiseret i ni specialområder ud fra et ønske om at skabe en række faglige fællesskaber med den størst mulige økonomiske robusthed.