I skemaet nedenfor kan du se en oversigt over de takstfinansierede ydelser, der er på de tre institutioner.

På Tilbudsportalen er de enkelte ydelser beskrevet nærmere, og under punktet ”Takster” her på hjemmesiden finder du priserne på de forskellige ydelser.

Grenen

Koglen

MultifunC

Døgnanbringelse

Døgnanbringelse

Døgnanbringelse i 6-9 måneder, der i alle anbringelser indeholder:

-          screening med YLS/CMI

-          udredning

-          socialpædagogisk behandling m. psykologisk sparring

-          skolekonsulentstøtte til ekstern skole/beskæftigelse

-          familiebehandling

-          kvalitetssikring af Socialstyrelsen

Inkluderet i MultifunC-anbringelsen er en udslusning i 4-6 mdr., bestående af familiebehandling til forældrene 

Unge i behandling på MultifunC har som udgangspunkt de samme vanskeligheder som beskrevet ovenfor. De har en utilpasset adfærd så som: konflikter med forældre, kriminalitet, problemer i skolen, fritiden, socialt samvær med andre, misbrug m.m. 

Desuden er der tre forudsætninger, der skal være opfyldt, for at en ung tilhører MultifunC’s målgruppe.

 • Der skal forinden anbringelsen foretages en screening med testen YLS/CMI. Screeningen afdækker graden af risiko for, at den unge fortsætter sin negative udvikling ind i voksenlivet
 • Der skal foretages en realistisk, faglig vurdering af, at både den unge og forældrene med den rette behandling gennemløber en så stor forandring, at det er muligt at bringe den unge tilbage til forældrene igen eller i en mindre indgribende foranstaltning som en plejefamilie eller lignende.
 • Den fremtidige omsorgsbase skal afklares så tidligt i forløbet, da det skaber rammen for den opfølgende familiebehandling. MultifunC er den intensive opstart på en forandringsproces for både den unge og forældrene 

  Unge i behandling på MultifunC har som udgangspunkt de samme vanskeligheder som beskrevet ovenfor. De har en utilpasset adfærd så som: konflikter med forældre, kriminalitet, problemer i skolen, fritiden, socialt samvær med andre, misbrug m.m. 

  Desuden er der tre forudsætninger, der skal være opfyldt, for at en ung tilhører MultifunC’s målgruppe.

  • Der skal forinden anbringelsen foretages en screening med testen YLS/CMI. Screeningen afdækker graden af risiko for, at den unge fortsætter sin negative udvikling ind i voksenlivet
  • Der skal foretages en realistisk, faglig vurdering af, at både den unge og forældrene med den rette behandling gennemløber en så stor forandring, at det er muligt at bringe den unge tilbage til forældrene igen eller i en mindre indgribende foranstaltning som en plejefamilie eller lignende.
  • Den fremtidige omsorgsbase skal afklares så tidligt i forløbet, da det skaber rammen for den opfølgende familiebehandling. MultifunC er den intensive opstart på en forandringsproces for både den unge og forældrene

   Unge i behandling på MultifunC har som udgangspunkt de samme vanskeligheder som beskrevet ovenfor. De har en utilpasset adfærd så som: konflikter med forældre, kriminalitet, problemer i skolen, fritiden, socialt samvær med andre, misbrug m.m. 

   Desuden er der tre forudsætninger, der skal være opfyldt, for at en ung tilhører MultifunC’s målgruppe.

   • Der skal forinden anbringelsen foretages en screening med testen YLS/CMI. Screeningen afdækker graden af risiko for, at den unge fortsætter sin negative udvikling ind i voksenlivet
   • Der skal foretages en realistisk, faglig vurdering af, at både den unge og forældrene med den rette behandling gennemløber en så stor forandring, at det er muligt at bringe den unge tilbage til forældrene igen eller i en mindre indgribende foranstaltning som en plejefamilie eller lignende.
   • Den fremtidige omsorgsbase skal afklares så tidligt i forløbet, da det skaber rammen for den opfølgende familiebehandling. MultifunC er den intensive opstart på en forandringsproces for både den unge og forældrene eller en eventuel anden omsorgsbase.

    

   .

   

 

Intern skole

Intern skole

Værksted

Værksted

Pædagogisk/psykologisk observation

Pædagogisk/psykologisk observation

Psykiatrisk udredningEnkeltmandsprojekter (på de åbne afdelinger)Udslusning/efterværn/brobygning

Udslusning/efterværn/brobygning