Psykologisk udredning: 

Specialområdet samarbejder med relevante psykologer i forhold til psykologiske udredninger.

Dette sker i tæt samarbejde med kommuner, den unge, forældre og afdelingen.

Psykiatrisk udredning:
Der kan, efter nærmere aftale, tilknyttes en psykiater, som udreder de unge psykiatrisk og varetager eventuel medicinering ved behov.
På den særligt sikrede afdeling Syd er der tilknyttet en fast psykiater.

Ledsagelse:
Der er på de sikrede afdelinger mulighed for ledsagelse til møder mv.
Dette arrangeres efter en konkret vurdering.

Brobygning:
En velforberedt og god proces for brobygning, vil sikre videns- og erfaringsdeling mellem diverse aktører, vedrørende den enkelte unge og dermed bidrage til et vellykket og sammenhængende forløb.
Brobygningsforløb, arten og intensiteten aftales konkret.

Efterværn:
Specialområdet har, efter en konkret vurdering, og i tæt samarbejde med kommunen, mulighed for at tilbyde efterværn