Psykolog

Der er ansat autoriserede psykologer i specialområdet, med viden om udredning og behandling. Psykologer kan inddrages efter aftale.

Det betyder, at der altid kan trækkes på psykologfaglige kompetencer, og det er muligt at lave en bred psykologisk screening/vurdering af de unge, der er indskrevet. Ved behov kan der inddrages eksterne specialiserede psykologer.

Der er både ansat psykologer, ligesom der er indgået faste samarbejdsaftaler med fagligt specialiserede psykologer.

På behandlingsinstitutionen MultifunC er psykologerne de behandlingsansvarlige.