I Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge tilbyder vi forbehandling af misbrug på de sikrede afdelinger.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 har satspuljepartierne indgået aftale om ”Forebyggelse af ungdomskriminalitet og helhedsorienteret gadeplansindsats”.

Som en del af aftalen er der afsat midler til at implementere og vedligeholde et forbehandlingsprogram til unge med misbrugsproblemer, som er anbragt på en sikret afdeling. Midlerne er afsat i årene 2010-2015.

Forbehandlingen er således uden ekstra beregning for opholdskommunen.

Formålet med forbehandlingen er at:

  • de unge støttes i at afklare og styrke deres motivation for behandling og derigennem et liv uden misbrug og kriminalitet
  • de får kendskab til mulighederne for behandling og har realistiske forestillinger om disse
  • der i samarbejde med de kommunale myndigheder udarbejdes en konkret plan for den videre behandling, som tager udgangspunkt i de unges behov og muligheder, og som kan igangsættes snarest efter forbehandlingens ophør

Konkret iværksættes forbehandlingen som motiverende samtaler med det fokus at få tydeliggjort den unges ambivalens i forhold til brug/misbrug af rusmidler for den unge.
Samtalerne indebærer undervisning om rusmidler og har typisk et individuelt præg.