Roden og Toppen er de to åbne afdelinger på Grenen, der ligger i udkanten af den lille by Glesborg på Djursland.

Roden og Toppen har hver plads til fem til otte unge.

Roden og Toppen har en skole og en række værksteder tilknyttet, og der er masser af fritidsaktiviteter på grunden, både ude og inde.

Vi har herudover et hus med små lejligheder, hvor unge kan træne at bo alene, når det vurderes nødvendigt og den unge er klar til det.

Huset har også en lejlighed, hvor I og jeres barn efter aftale kan holde weekend sammen.

Den første tid

De første par dage, jeres barn bor hos os, bor han eller hun for sig selv og er sammen med en enkelt voksen eller to, der stille og roligt lærer ham eller hende at kende og fortæller om vores rutiner i hverdagen.

Gradvist bliver jeres barn så ført ind i fællesskabet og flytter over i et af de to huse.

Den første måned (cirka) er en slags indslusningsforløb, hvor vi finder ud af, på hvilket niveau jeres barn er skolemæssigt. Og jeres barn kommer i løbet af de første uger på alle vores forskellige værksteder for at vi sammen kan finde ud af, hvad han eller hun er mest interesseret i.

Inden for den første måned inviteres I til et indskrivningsmøde. På mødet deltager sagsbehandleren, Grenens socialrådgiver og afdelingslederen. Noget af tiden vil den unge være til stede.

Her drøfter vi den foreløbige behandlingsplan for den unge, I får en præsentation og en rundvisning på stedet, og I får mulighed for at stille en masse spørgsmål, og vi kan lære hinanden lidt at kende.

Inden for det første halve år kommer der et opfølgningsmøde med de samme deltagere, hvor vi giver en status og drøfter den unges behandlingsplan fremover.

Den slags statusmøder holder vi hvert halve år, mens den unge bor hos os.

Inden den unge flytter, holder vi et udskrivningsmøde, hvor vi evaluerer behandlingsplanen og den tid, den unge har boet hos os.

Forældresamarbejdet

For os – og for jeres barn – er samarbejdet og kommunikationen mellem jer og os utroligt vigtig.

Sammen skal vi vise ham eller hende, at vi arbejder frem mod et fælles mål. Vi ved, at det kan være rigtigt svært at være forældre til et anbragt barn.

Vi håber, at vi ved at lære hinanden at kende kan få en gensidig forståelse af både jeres situation og vores måde at arbejde på.

Vores samarbejde handler også om den frihed, jeres barn gradvist skal have. Vi som voksne skal administrere den unges frihed ud fra en vurdering af, hvad de kan håndtere.

Vi ringer til jer som minimum hver 14 dag og fortæller, hvordan det går. Selvfølgelig oftere, hvis der sker store ting. Og I kan ringe til os, så ofte som I har lyst og behov. Ring til afdelingens hovednummer, så finder vi den, der bedst kan hjælpe jer.

Kontakt

Jeres unge har nogle regler for, hvornår de må have deres mobil på sig, og hvornår de må gå på nettet. Disse regler kan du få oplyst på afdelingen. 

Besøg

De første par dage, når jeres barn er flyttet ind hos os, plejer forældre ikke at komme på besøg – det er for at give jeres barn mulighed for at falde til.

Herefter kan I komme på besøg, så ofte I og jeres barn har lyst, og det passer ind i afdelingens program, bare det er planlagt og aftalt.

I har også mulighed for at spise med og overnatte. Vi tilbyder støttede besøg både her på Grenen og hjemme hos jer, hvis I og vi skønner, at det er det bedste.

Læs mere…

I kan læse mere om Roden og Toppen både på de sider, der er stilet til de unge selv, og i den generelle beskrivelse af de to afdelinger.