Ja du kan klage. Og her kan du læse, hvordan du kan klage, hvis der er noget, du er utilfreds med.

Brug os

Den første mulighed, hvis der er noget, du er utilfreds med, er at komme til os. Det kan være til en pædagog på din afdeling, eller det kan være en af vores socialrådgivere. Det er du meget velkommen til. Du kan fortælle os, hvad du er utilfreds med, og vi kan hjælpe dig. Nogle gange kan vi løse problemet på stedet, og ellers kan vi hjælpe dig med at gå videre med sagen.

For eksempel kan vi hjælpe dig med at skrive et brev til afdelingslederen på din afdeling. Eller til lederen af alle de institutioner, din afdeling hører under. Vi tager sådan en klage meget alvorligt, og vi vil undersøge det, du klager over, meget omhyggeligt.

Vi kan også sætte dig i kontakt med din sagsbehandler eller med din advokat. Og vi kan hjælpe dig, hvis du vil klage til din kommune eller til socialtilsynet, som er dem der fører tilsyn med den institution, du bor på.

Brug din sagsbehandler eller din advokat

Hvis du ikke har lyst til at gå til os, så kan du henvende dig direkte til din sagsbehandler eller din advokat, hvis du har sådan en. Alle afdelinger har en ungetelefon, som du kan bruge til at kontakte en af de to. Det blander vi os ikke i.

Ungetelefonen kan man ringe fra i pauser. Det er en ”løs” telefon, så du kan gå hen et sted, hvor man ikke kan høre, hvad du siger. Hvis du bor på en sikret afdeling og har brev- og besøgskontrol, skal vi sikre os, at du ringer op til enten din sagsbehandler eller din advokat – men så går vi lidt væk, så vi ikke kan høre, hvad du siger til dem.

Brug de officielle klagemuligheder

Hvis du hverken har lyst til at bruge os, din sagsbehandler eller din advokat, så har vi her forsøgt at give dig de store linjer i de muligheder op, du har for at klage. Det er vældig kompliceret, og der er undtagelser og nuancer, som ikke er nævnt. Så du skal få nogen til at hjælpe dig, hvis du vil videre.

 

Hvad vil jeg klage over? 

  • At jeg er blevet anbragt – men kun, hvis det er kommunen, der har besluttet, at du skal anbringes, og det altså ikke er som led i en ungdomssanktion, en varetægtsfængsling eller en afsoning.
  • At jeg er kommet på en institution, jeg ikke kan lide. At jeg ikke må komme hjem på weekend etc.

Det vil – med nogle få undtagelser - sige alle de afgørelser, din egen kommune har truffet efter den lov, der hedder Serviceloven.

Hvem skal jeg klage til? 

Du skal klage til Ankestyrelsen, men klagen skal sendes til din egen kommune, fordi kommunen først skal have mulighed for at se igen på den beslutning, du klager over.  Du kan enten skrive en mail eller et brev til kommunens hovedmail-adresse eller adresse.

Den finder du på kommunens hjemmeside eller på det brev, du har fået om afgørelsen.

Eller du kan skrive eller maile til din sagsbehandler, der skal sende klagen videre.

Du kan også ringe, så skal kommunen skrive et notat om det, du klager over og behandle det.

Du skal normalt klage senest fire uger efter, at kommunen har truffet sin beslutning.

 

Hvad vil jeg klage over? 

  • At jeg er blevet anbragt med tvang.
  • At jeg ikke må se mine forældre, mens jeg er tvangsanbragt.
  • At jeg har brev- og besøgskontrol.

Det vil sige de afgørelser, der er truffet af din kommunes børn- og ungeudvalg.

Hvem skal jeg klage til?

Du skal klage direkte til Ankestyrelsen.

Du kan maile til ast-aalborg@ast.dk 

Du kan skrive til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice

Du kan ringe på 33 41 12 00

 

Hvad vil jeg klage over?

  • At jeg er blevet varetægtsfængslet.
  • At jeg har fået en dom.

Hvem skal jeg klage til?

Du klager over en afgørelse om varetægtsfængsling (det kaldes at kære) til Landsretten. Din forsvarer skal hjælpe dig. Du kan også sige til lederen af din institution, at du ønsker at kære, så skal han gøre noget ved sagen.

Du klager over en dom (det kaldes at anke) til Landsretten.

I begge tilfælde skal det ske inden for 14 dage. Og du risikerer at skulle betale sagens omkostninger, hvis du ikke får medhold.

 

Hvad vil jeg klage over? 

  • At jeg er blevet dømt til en ungdomssanktion.
  • At jeg under min ungdomssanktion er blevet tilbageført til en sikret afdeling fra fase to eller tre.
  • At jeg ikke bryder mig om kommunens plan for min fase 3.

Hvem skal jeg klage til? 

Du er dømt til en ungdomssanktion – og måske har retten taget stilling til andre ting også. Alt det, som er bestemt af byretten, kan ankes til Landsretten (se ovenfor). Du kan få tilbageførslen prøvet ved domstolene.

Alt det som kommunen beslutter omkring ungdomssanktionens konkrete udformning, kan du klage over til Ankestyrelsen – men du skal skrive klagen til kommunen. (Se øverst i skemaet).

 

Hvad vil jeg klage over? 

At jeg har været ude for en magtanvendelse, jeg mener, er ulovlig.

Hvem skal jeg klage til? 

Du skal klage til din egen kommune. Mail eller skriv til kommunens hovedadresse, som du finder på dens hjemmeside. Eller kontakt din sagsbehandler.

 

Hvad vil jeg klage over? 

At jeg ikke bryder mig om institutionen. At jeg synes, nogle af de ansatte er grove over for mig. At de voksne ikke beskytter mig mod mobning fra de andre unge. At det ikke hjælper, at jeg brokker mig til pædagogerne eller lederen.

Hvem skal jeg klage til?

Du er det, der hedder ”administrativt frihedsberøvet” – fordi det er kommunen og ikke domstolene, der har besluttet det.Unge, der er administrativt frihedsberøvede, kan henvende sig til Folketinget til det særlige §71-udvalg, fordi Grundloven siger, at politikerne skal holde særligt øje med den slags. Her er et link med en særlig formular, der skal bruges.