Når en ung ankommer til Lærkehuset eller Granhuset overlades den unge til medarbejderne.

Den unge får udleveret noget tøj, mens hans eller hendes eget tøj vaskes.

Herefter laver vi en indskrivning.

Vi får her den unges egen forklaring på, hvorfor han er kommet til os, hvad hans eller hendes baggrund er, eventuelle misbrug, udfordringer, ressourcer etc. kan være

Vi fortæller om Koglen, om husorden og nyttig viden, om dagsstruktur, og hvad der forventes af de unge, når han eller hun bliver sluset ind i fællesskabet.

Vi fortæller, hvordan den unge kan klage. Vi viser den unge sit værelse, og hvis muligt resten af huset.

Koglens socialrådgiver udleverer den lov om voksenansvar, der er grundlag for en anbringelse på en sikret afdeling og besvarer de spørgsmål, den unge måtte have.

En indskrivning, hvis formål også er en gensidig forventningsafstemning, kan tage fra to timer til to dage, afhængigt af den unges situation og tilstand.

Efter indskrivningen er den unge med i afdelingens gøremål og aktiviteter.

Vores holdning er, at de unge skal være med fra starten, eller så hurtigt som muligt i fællesskabet.

Derfor er de unge med i skolen fra dag et. Og når vi i løbet af den første uges tid har lært den unge bedre at kende, begynder de også på et af værkstederne.

Sammen med den unges sagsbehandler afholder vi et indskrivningsmøde en af de første dage, hvor vi drøfter den unges forløb hos os.

Den unge får tildelt to kontaktpædagoger. Kontaktpædagogerne står for en ungekonference for husets ansatte om den unge.

Her fremlægges de relevante punkter fra den kommunale handleplan og de overordnede mål og delmål, der udspringer af denne.

Mål og delmål videreformidles til den unge under den første pædagogiske samtale, hvor den unge også har indflydelse på hvilke mål der skal arbejdes med.

Herefter begynder hverdagen for den unge, og ungekonferencens mål og delmål sikrer en rød tråd gennem hele den unges dags- og ugeforløb, både i skolen, i værkstedet og i huset.

Hver 14. dag har en af kontaktpersonerne en pædagogisk samtale med den unge om, hvordan det går med mål og delmål.

Hvis den unge fx har et mål om at komme ud af et misbrug, taler vi om, hvordan dette mål kan brydes ned i delmål – det kan være tilbud om PAV-forbehandling (Projekt Andre Valg), eller vi kan tage kontakt til behandlingssystemet.

Det tilbydes herudover at være med i holdundervisningen i ART (vredeshåndtering og social træning), når disse forløb afvikles.

Vi tilbyder psykiatrisk screening af den unge, som den unge kan tage med sig i sit videre forløb. Og hvis den unge ønsker at tale med en psykolog, bliver de tilbudt det.

Vi kan stå for det praktiske i en egentlig psykologisk undersøgelse via vores tilknyttede psykologkorps men det er i som udgangspunkt en kommunal udgift.

Statusmøder og udskrivningsmøder afholdes, når det er relevant, for eksempel når der er lavet en undersøgelse, eller vi skal drøfte, hvor den unge skal hen efter opholdet hos os.

Udslusning og brobygning

Hvis den unge skal videre til en af vores åbne afdelinger, starter vi et brobygningsforløb i god tid.

Brobygningsforløbet sammensættes individuelt for den enkelte unge.

Det kan bestå af vidensdeling mellem medarbejderne på den sikrede og den åbne afdeling og besøg på den åbne afdeling, hvor den unge møder sine fremtidige bofæller og deltager i spisning, aktiviteter og evt. overnatning. Besøgene kan også afvikles over video.

Vi er selvfølgelig behjælpelige med så meget brobygning som muligt, hvis den unge skal til en institution uden for vores regi, til en plejefamilie eller hjem at bo.