Kernehuset er en delvist lukket afdeling beliggende i Glesborg med høj personalenormering. I Kernehuset er alle ungeværelserne udstyret med eget badeværelse. Afdelingen har et stort køkken med spiseplads og stue med en stor sofa, hvor der er god plads til alle. Afdelingen kan rumme op til 7 unge. 

De unge deltager i praktiske gøremål, som madlavning og rengøring. De vasker selv deres tøj og holder deres værelser. Det hele med tilpasset støtte og hjælp fra de voksne. 

De unge på Kernehuset har komplekse problemstillinger. Det kan være sociale eller adfærdsmæssige problemer som temperament eller misbrug. Vi har mange unge med forskellige diagnoser.

Diagnoserne spænder over ADHD, OCD, autisme, depression, angst, personlighedsforstyrrelser som eksempelvis borderline type og paranoid eller dyssocial personlighedsstruktur til skizofreni. 

Personalet på Kernehuset har stor viden om - og erfaring med unge med diagnoser og udfordringer som, selvskade, spiseforstyrrelser, problemadfærd som kriminalitet og misbrug eller udadreagerende adfærd.

Af faglige tilgange benyttes kognitiv adfærdsterapi, relationsarbejde, autismetilgange, miljøterapi, MI, ART, PAV og Nada.