På disse sider vil vi give dig et indblik i den verden, de unge bor i, og som er vores daglige arbejdsplads.

Grenen består af fire delvis lukkede afdelinger, Kernehuset, Stammen, Roden og Toppen i Glesborg med ialt 23 pladser, to sikrede afdelinger, Nord og Kronen, i Dalstrup med 10 pladser og den særligt sikrede afdeling Syd med plads til 5 unge.


Pjece om ungdomssanktionen

Pjece om skolegang på Grenen

Vores børn og unge er nogle af de allermest udsatte i Danmark.

 

Uanset om de har en dom, er kriminalitetstruede, er svært selvskadende, har et misbrug eller lider af ADHD eller OCD, ved vi, at de har brug for omsorg, ordentlig mad, en god døgnrytme og opdragelse.

Samtidig bygger vores behandling på en solid viden om, at motivation og læring foregår via aktiviteter med ansvarlige og grænsefaste voksne, der vil og kan de unge.

Grenens unge går i skole, undervises på værksteder og har tjanser på afdelingen.

Altid sammen med voksne.

Vi tolererer ikke misbrug hvorfor vi arbejder med misbrugsbehandling og tester de unge.

Vi smider ikke unge ud. 

På de åbne afdelinger arbejder vi meget med eksterne skoler og arbejdspladser.

Grenens ansatte møder en arbejdsplads med moderne ledelsesprincipper, med fokus på metodeloyalitet og med overenskomst med SL.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Emil Andersen
Områdechef i DOK og Daglig leder af Grenen