Temadag om Ungdomssanktionen

Socialstyrelsen har gennem årene afholdt en række temadage for ungdomssanktionskoordinatorer og sagsbehandlere.

Til september er det 20. gang, at Socialstyrelsen afholder temadag, og vi har derfor sammensat et program, hvor det er selve ungdomssanktionen, der er i fokus.

Vi tager udgangspunkt i de erfaringer og indsigter som arbejdet omkring ungdomssanktionen har afstedkommet.

Temadagen vil derfor blandt andet byde på oplæg om intentionerne bag ungdomssanktionen, om hvad statistik og evalueringer om sanktionen viser samt om ungdomssanktionen set fra et socialfagligt og strafferetligt perspektiv. 

Dato og tid: Torsdag den 28. september kl. 9.00 – 15.00

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 

Tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/ungdomssanktionenstemadag/arrangementet.html

Tilmeldingsfrist: Senest den 14. september 2017 

Pris: Arrangementet er gratis!

Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet med det forbehold, at uddannede koordinatorer prioriteres. Der er plads til maksimalt 70 personer. Viden til gavn 

Program 

9.00 - 9.30   Morgenmad og kaffe 

9.40 - 9.40   Velkomst v. Socialstyrelsen 

9.40 - 10.30 Ungdomssanktionen – hvorfor, og hvad var intentionen? v. Lars Emil      Andersen, Områdeleder Region Midt

Lars Emil har været med fra dengang ungdomssanktionen blev skabt og som områdeleder og daglig leder for Grenen og Koglen arbejder han fortsat med problemstillinger i relation til sanktionen. Oplægget giver indsigt i udviklingen omkring arbejdet med ungdomssanktionen herunder: Hvad var intentionerne og forudsætningerne i starten, og hvordan fungerede sanktionen dengang ift. nu? Er der sket en udvikling i kommunerne og institutionernes arbejde med de unge?. 

10.30 – 10.40 Pause 

10.40 - 11.30 Ungdomssanktioner før og nu – hvad ved vi? v. Anne Julie Boesen Pedersen, Justitsministeriets Forskningskontor

Justitsministeriets Forskningskontor har fulgt ungdomssanktionen gennem årene. Anne Julie vil præsentere den væsentligste viden, som de årlige redegørelser og effektevalueringer har givet. 

11.30 - 12.00 Socialstyrelsens status på ungdomssanktionen v. Socialstyrelsens projektgruppe vedr. ungdomssanktionen

Socialstyrelsen har været med fra starten. Vi har bidraget til at udarbejde håndbogen, uddanne koordinatorer, afholde temadage samt bemande rådgivningstelefonen. Vi gør status på vores arbejde, og den udvikling, vi har set ift. ungdomssanktionen. 

12.00 - 13.00 Frokost 

13.00 - 13.50 Arbejdet som ungdomssanktionskoordinator v. Kathrine Pedersen, Stine Rønnow og Thomas Esmann

Kathrine, Stine og Thomas vil bidrage med deres forskellige erfaringer fra arbejdet som koordinatorer – hvilke sejre og udfordringer har de haft? Erfaringer fra koordinatorarbejdet ift. samarbejdet med myndighed, institutioner mv.

13.50 - 14.05 Pause, kaffe og kage 

14.05- 14.55 Ungdomssanktionen ind i et strafferetligt perspektiv v. Professor Anette Storgaard, Juridisk institut, Århus Universitet

Oplægget vil give indsigt i hvordan ungdomssanktionen skal ses ift. andre typer af sanktioner – hvornår kan og bør ungdomssanktionen anvendes? Herunder de forskellige sanktioners indhold og rammer samt formålet med et sanktionssystem ud fra et strafferetligt perspektiv.  

14.55 – 15.00 Opsamling v. Socialstyrelsen og tak for i dag