En af de store udfordringer i arbejdet med målgruppen er de mange sammenbrud i anbringelserne, nogle gange på grund af manglende koordinering af forløb mellem de sikrede afdelinger og de åbne afdelinger.

Indimellem oplever unge, at deres anbringelser ikke har mening og sammenhæng, hvorfor det risikeres, at de unger taber motivationen.

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge tilbyder både sikrede og åbne pladser, hvilket giver en unik mulighed for sammenhængende forløb, eksempelvis i forbindelse med en ung, der idømt ungdomssanktion. Det giver flere fordele.

Det muliggør allerede i fase 1 (ophold på sikret afdeling) et intensivt fokus på den individuelle plan, som skal videreføres i fase 2 (anbringelse i åbent regi).

Ligeledes: Hvis en ung eksempelvis ikke har overholdt præmisserne for ungdomssanktionen og det besluttes, at den unge skal tilbageføres til en sikret afdeling i en kortere periode kan dette gøres indenfor specialområdet med et fastholdt organisatorisk og fagligt fokus på den unges individuelle pædagogiske plan. 

De konkrete mål med et sammenhængende forløb aftales altid konkret med den unge og dennes opholdskommune.