Lovgrundlag

Institutionerne i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge drives efter § 67 i lov om social service

Frivillige anbringelser og tvangsanbringelser sker efter bestemmelserne i lov om social service. 

§ 30 i bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet (magtbekendtgørelsen) er grundlaget for anbringelse på en sikret afdeling beskrevet. 

magtbekendtgørelsens § 40 er grundlaget for en anbringelse på en særligt sikret afdeling beskrevet.  

Se Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (magtbekendtgørelsen)

§ 74a i straffeloven er det juridiske grundlag for idømmelse af ungdomssanktion beskrevet.