I Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge tilbydes, på de sikrede afdelinger, jf. magtbekendtgørelsens § 34, screening med henblik på at afdække behov for psykiatrisk udredning. 


Se de kortfattede retningslinjer for screening, udarbejdet i regi af Danske Regioner her